08 APR 2022 การอบรมและคอมมูนิตี้ 5 นาทีในการอ่าน 2659 VIEWS 11 แชร์

Bodykey Challenge 2021 การแข่งขันลดน้ำหนักและสลายไขมันด้วยโปรแกรมบอดี้คีย์ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับตุลาคม 2564


oct21-community-health2-03.png


oct21-community-health2-04.png


ขั้นตอนการสมัครแข่งขัน วันที่ 15 ต.ค. - 30 พ.ย. 64oct21-community-health2-16.png


กรณีที่ท่านเคยเข้าร่วมการแข่งขันในรอบก่อนหน้าและเคยเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย น้ำหนักเริ่มต้นการแข่งขันครั้งนี้ จะต้อง น้อยกว่าหรือเท่ากับ น้ำหนักตอนจบของการแข่งขันครั้งล่าสุดเท่านั้น โดยหากน้ำหนักของคนใดคนหนึ่งในทีมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทีมท่านเข้าสู่รอบคัดเลือก และรอบตัดสินในทุกกรณี