08 JUL 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 717 VIEWS 12 แชร์

10 เหตุผลที่ควรเลือก eSpring

1552364883594.jpg

icon1-10why-espring.jpg เครื่องกรองน้ำระบบแรกที่ผสานเทคโนโลยีการบำบัดน้ำที่ดีที่สุดไว้ด้วยกัน ได้แก่ ไส้กรองคาร์บอน หลอดอุลตร้าไวโอเล็ท และจอภาพอิเล็กทรอนิกส์

icon2-10why-espring.jpg กำจัดสิ่งปนเปื้อนมากถึง 160 ชนิด* รวมทั้งทำลายแบคทีเรียและไวรัสที่อยู่ในน้ำได้มากกว่า 99.99%*

icon3-10why-espring.jpg เทคโนโลยี “สมาร์ทชิพ” ของเครื่องกรองน้ำ eSpring จะบันทึกอายุการทำงานของชุดไส้กรองคาร์บอนและหลอดอุลตร้าไวโอเล็ท และจอแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนชุดไส้กรองคาร์บอนและหลอดอุลตร้าไวโอเล็ท

icon4-10why-espring.jpg ประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ (NSF International) ซึ่งได้ทดสอบและรับรองเครื่องกรองน้ำ eSpring ว่าสามารถลดสิ่งปนเปื้อนตามมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 , 55 , 401, P477 และ P473

icon5-10why-espring.jpg คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของเครื่องกรองน้ำ eSpring คือ การปรับปรุงรสชาติ กลิ่น และความใสสะอาดของน้ำให้ดียิ่งขึ้น

icon6-10why-espring.jpg ผ่านการวิจัยและพัฒนากว่า 20 ปี โดยวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจนได้รับสิทธิบัตรทั่วโลก ทั้งที่ได้รับอนุญาตและกำลังจดเพิ่มเติม

icon7-10why-espring.jpg ติดตั้งง่ายกับก๊อกน้ำในบ้าน ตอบรับความต้องการของทุกคนในครอบครัว ทั้งใช้ดื่มและปรุงอาหาร

icon8-10why-espring.jpg การซ่อมบำรุงที่น้อยลง เพราะสามารถกรองน้ำได้ถึง 5,000 ลิตร หรือ 1 ปี (แล้วแต่กำหนดใดถึงก่อน) สำหรับสมาชิกในบ้าน 4-6 คน

icon9-10why-espring.jpg ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าเมื่อเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด และเครื่องกรองน้ำอื่นๆ อีกหลายระบบ

มาลองคำนวณความคุ้มค่าได้ที่นี่ คลิกเลย

icon10-10why-espring.jpg รับประกันความพอใจ 90 วัน รับประกันคุณภาพ 3 ปี

*รับรองผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53,55, 401, P477, P473 และ U.S. EPA