10 APR 2022 การอบรมและคอมมูนิตี้ 1 นาทีในการอ่าน 1727 VIEWS

พลาดไม่ได้!! กับการฝึกอบรม ร้อนนี้สุขภาพไม่พัง ธุรกิจปัง ด้วยแอทโมสเฟียร์ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับเมษายน

พบกับ 3 ช่วงการเรียนรู้ ที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและธุรกิจเติบโตในหน้าร้อนนี้

ช่วงที่ 1 ภูมิแพ้อากาศและเชื้อโรคในหน้าร้อนอันตรายกว่าที่คิด! โดย ศ.ดร.พญ. อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ช่วงที่ 2 เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ ตัวช่วยอากาศสะอาดในหน้าร้อน โดยวิทยากรบริษัท

ช่วงที่ 3 ฝ่าหน้าร้อน พิชิตยอดขายให้ปัง ด้วยเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร โดยคุณนิยต พันธุ์สบาย-คุณธัญญรัตน์ ปัญญาวรเกียรติ นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหาร

body_Workshop_p22_Apr2022.jpg

live.png
รับชมพร้อมกันทางเว็บไซต์ studioABOThai.com
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 19.00 – 21.00 น.

ClickICON.png