22 FEB 2022 การอบรมและคอมมูนิตี้ 2 นาทีในการอ่าน 438 VIEWS

การฝึกอบรม n* by Nutrilite Phase 3 | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมีนาคม 2565

mar22-health3-03.png

mar22-health3-04.png

mar22-health3-12.png

mar22-health3-13.png


ห้ามพลาด!

ติดตามกิจกรรมและร่วมสนุกตอบคำถาม โดยท่านที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และเร็วที่สุด รับของรางวัลสุดพิเศษ รวมทั้งหมด 300 รางวัล ติดตามรายละเอียดกติการ่วมสนุกในการฝึกอบรม

mar22-health3-05.png


ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
เวลา 13.00 – 15.30 น.

รับชมสดฟรี! ณ ห้องริชแอนด์เจย์ 1-3 แอมเวย์สำนักงานใหญ่
เปิดสำรองที่นั่ง
สำหรับนธอ.ระดับแพลตินัม 21-22 กุมภาพันธ์ 2565
สำหรับนธอ.ทั่วไป (กรณีมีที่เหลือ) 23 กุมภาพันธ์ 2565

*บริษัทฯ ให้สิทธิ์สำรองที่นั่งฟรี 2 ท่านต่อ 1 รหัส
**บริษัทฯ ไม่มีการแจกคู่มือฝึกอบรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ studioABOThai.com

ClickICON.png
คลิกเพื่อสำรองที่นั่ง


Live_BusinessTraining_Nov21.png

พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์

studioABOThai.com

ClickICON.png
คลิกเพื่อรับชม


มาตราการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่แอมเวย์สำนักงานใหญ่
mar22-health3-10.png

ต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ ได้แก่ ไม่มีไข้ อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจลำบาก

mar22-health3-11.png

แสดงเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนโควิด-19 (ใบรับรองการฉีดวัคซีน วัคซีนพาสปอร์ต ข้อมูลจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม

mar22-health3-14.png

ผู้เข้าร่วมต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และกรุณาเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร