19 OCT 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 253 VIEWS

ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลง ชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนไป | นิตยสารอะชีฟ ฉบับสิงหาคม 2564


หลายคนต่างมีนิสัยที่ตัวเองต้องการเปลี่ยน แต่ทำไมถึง “เปลี่ยนไม่ได้” สักทีล่ะ มาดูเคล็ดลับง่ายๆ แล้วทำตามทีละขั้น เพื่อให้เราค่อยๆ เปลี่ยนไปในแบบที่เราต้องการ

Body1_ABOC-Banner-Aug.jpg

ABOC_Banner_Aug-06.png

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักเกิดจากการเปลี่ยน “เรื่องเล็กๆ” ดังนั้น ฝึกทำเรื่องเล็กให้ได้ เรื่องที่ใหญ่กว่า “จะเชื่อว่าเป็นไปได้”

ABOC_Banner_Aug-07.png

หมั่นชื่นชมตัวเองว่า “ขอบคุณในความพยายามของตัวเอง ขอบคุณในความ ตั้งใจของตัวเอง ขอบคุณในการเอาจริงของตัวเอง เราตั้งใจ เราทำได้” 

การให้กำลังใจคนอื่น คือสิ่งที่ “ควรทำ” แต่การให้กำลังใจตัวเอง คือสิ่งที่ “ต้องทำ” เพราะคนส่วนใหญ่มัก “รอกำลังใจจากผู้อื่น” แต่คนสำเร็จ จะพยายาม “สร้างกำลังใจให้ตัวเอง”

ABOC_Banner_Aug-08.png

สิ่งผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเราทำพลาดหรือไปไม่ถึงเป้าหมายคือ เรามัก “โทษตัวเอง” ว่าทำไมเราทำไม่ได้สักที ทำไม... ทำไม... การโทษตัวเองจะทำให้เรา “รู้สึกผิด” เมื่อยิ่งรู้สึกผิด เราก็ยิ่งทำให้ตัวเองรู้สึกผิด “มากขึ้นเรื่อยๆ” ดังคำที่ว่า Guilts create more guilts. 

ให้เราย้ำกับตัวเองทุกครั้งเมื่อเราทำไม่ได้ว่า “ไม่เป็นไร เอาใหม่ เริ่มใหม่ เราต้องทำได้” เพราะ “วันใหม่ คือลมหายใจใหม่” เสมอ

ABOC_Banner_Aug-09.png

“Failure is Learning” เป็นค่านิยมที่บริษัทชั้นนำระดับโลกอย่างกูเกิล หรือแอปเปิล ใช้ในองค์กรจนก่อเกิดนวัตกรรม (Innovation) ต่างๆ ขึ้นมา

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อเปลี่ยนชีวิตครอบครัวที่เรารัก

all-pad.png

ด้วยความปรารถนาดี 

คปอ.