26 OCT 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 182 VIEWS

จงทำสิ่งที่คุ้มค่า กับเวลาที่เสียไป | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกุมภาพันธ์ 2564


headbody.png

อย่าบอกตัวเองว่าเราไม่มีเวลาทำสิ่งสำคัญในชีวิต เพราะเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจเสียดาย ที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้น อย่าเลือกทำในสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ง่าย แต่ให้เลือกทำสิ่งที่คุ้มค่ากับเวลา เพราะสามสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตคือ

  1. การก้มหน้าก้มตาทำงานแต่ชีวิตไม่เคยเปลี่ยน
  2. ความพยายามสะสมไม่ได้
  3. ความสำเร็จของคนรุ่นนี้ไม่อาจตกทอดสู่รุ่นต่อไป

แอมเวย์เป็นธุรกิจแห่งโอกาส เปิดใจให้กว้าง เรียนรู้ให้ถ่องแท้ ทำอย่างถูกต้อง ปลายทาง ของธุรกิจนี้ก็คือ ความสำเร็จที่มาพร้อมกับรายได้ที่มั่นคงและธุรกิจสามารถตกทอดไป สู่ทายาทได้

สิ่งสำคัญในชีวิตไม่ใช่การต่อสู้ดิ้นรน แต่คือการเลือก หากทิศทางผิด ความพยายามก็ สูญเปล่า ปีใหม่เพิ่งเริ่มต้น ดังนั้น ขอให้ทุกท่านใช้ปัญญาในการเลือก ตัดสินใจ แล้ว ลงมือทำในสิ่งที่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป

ด้วยความปรารถนาดี

คปอ.

โครงสร้างคณะกรรมการ ที่ปรึกษานักธุรกิจแอมเวย์ (คปอ.) ชุดปัจจุบัน

ประกอบด้วย คณะกรรมการ 12 ท่าน ดำรงตำแหน่งดังนี้

key1.png

key2.png

key3.png

key4.png