19 OCT 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 218 VIEWS

3 ข้อคิด เพื่อสร้างธุรกิจ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกรกฎาคม 2564


แอมเวย์ประเทศไทยกำลังเดินทางเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ คณะกรรมการที่ปรึกษานักธุรกิจแอมเวย์จึงคิดว่า จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากได้แบ่งปัน 3 ข้อคิดที่ดีเพื่อให้ผู้นำและนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ๆ ที่เพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแอมเวย์ ได้นำไปใช้ในการสร้างธุรกิจของตนเองและขององค์กร

H1-Jul.jpg

วันหนึ่งคนที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จ เราแทบไม่เคยเห็นคนที่ตั้งใจ เรียนรู้ อดทน และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอแล้วไม่ประสบความสำเร็จ สำหรับแอมเวย์สิ่งที่เราแลกนั้นกลายเป็นความสำเร็จได้ เรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป รายได้มากขึ้น การท่องเที่ยวสุดพิเศษ ชีวิตสะดวกสบาย ความมั่นคงที่มากขึ้น โอกาสที่กว้างขึ้น ความรู้ที่มากขึ้น ความภูมิใจในตัวเอง การยอมรับและการชื่นชมจากคนรอบข้าง สิ่งเหล่านี้เป็น “ผลลัพธ์ของความสำเร็จ” และจะกลายเป็น “คุณค่าของความสำเร็จ” ก็ต่อเมื่อเรารู้จริงๆ ว่า เป้าหมายของความสำเร็จที่แท้จริงของเราคืออะไร จุดประสงค์ของชีวิตเราคืออะไร เราทำธุรกิจนี้เพื่ออะไร แล้วเราจะไม่ล้มเหลวอย่างแน่นอน

H2-Jul.jpg

การเป็นนักธุรกิจที่ดีก็ไม่ต่างจากอาชีพอื่น แต่งานนี้มีสิ่งที่พิเศษกว่าตรงที่ว่า เรามีโอกาสได้สัมผัสและมีอิทธิพลต่อความคิดและชีวิตของผู้อื่นโดยตรง การเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องทำและระลึกไว้เสมอ เพราะมีผู้คนฝากความหวังไว้ที่เรา คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในธุรกิจนี้น้อยคนที่จะรู้ว่า อะไรทำได้ อะไรไม่ควรทำ เราจึงต้องปฎิบัติทุกอย่างด้วยความคิดที่ดีและความปรารถนาดีก่อน ทุกอย่างจึงจะตามมาประกอบกัน สิ่งที่ท้าทายผู้นำทุกคนคือ การที่ยังคงปฎิบัติตามนี้ได้จนถึงปลายทางความสำเร็จของผู้นำ ทุกคนในองค์กรของเรา

    H3-Jul.jpg

    ทุกวันนี้ผู้นำหลายคนมีธุรกิจของตนเอง มีบริษัทแต่ไม่ต้องมีพนักงาน จ่ายภาษีตามกฎหมาย มีรายได้สม่ำเสมอ ไม่ต้องทำบัญชีเอง ไม่ต้องผลิตสินค้า ไม่ต้องทำสินค้าคงคลัง ไม่มีเจ้านาย ไม่มีความกดดันใดๆ จากคนอื่น มีธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์โดยไม่ต้องลงทุน มีเพื่อนร่วมธุรกิจ ที่แบ่งปันกัน มีชีวิตที่ดีในสไตล์ของเราเอง ทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นชัดเจนแล้วว่า แอมเวย์ทำและมอบให้ผู้คนมากมายบนโลกตลอด 60 กว่าปีที่ผ่านมา แอมเวย์ไม่ใช่แค่โอกาสที่ดี แต่อาจจะเป็นโอกาสเดียวในยุคนี้ที่ให้ได้ทั้งหมดที่ว่ามานี้ ด้วยเงินเพียง 900 บาท และความพยายามส่วนบุคคล

    เราต้องระลึกอยู่เสมอถึงโอกาสที่ได้รับจากริช เดอโวส และเจย์ แวน แอนเดล จากทีมพนักงานและผู้บริหารบริษัทแอมเวย์ จากอัพไลน์ทุกระดับชั้น ที่สำคัญคือ ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำ การรักษากฎระเบียบและจรรยาบรรณในการดำเนิน ธุรกิจเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรและเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้อื่น สิ่งเหล่านี้สำคัญในการสร้างธุรกิจให้มีคุณค่าระยะยาว การทำธุรกิจแอมเวย์เปรียบเสมือนการสร้างครอบครัว เราดูแลลูกของเราอย่างไร เราก็ดูแลดาวน์ไลน์ของเราเช่นนั้น นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเอาใจใส่ผู้คนรอบข้างในธุรกิจ ลูกค้า เพื่อนร่วมธุรกิจ และผู้มุ่งหวังด้วยใจจริง

    ด้วยความปรารถนาดี 

    คปอ.