19 OCT 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 185 VIEWS

ให้เวลาและโอกาส เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเอง | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมิถุนายน 2564


ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตหรือทำอะไรสักอย่างในแต่ละวันล้วนต้องมีกำหนดการหรือจุดหมายคร่าวๆ ซึ่งนั่นคือ “การตระหนักรู้กับสิ่งที่วางแผนไว้” พร้อมทั้งหาวิธีและเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยเพื่อพาเราไปถึงจุดหมายได้

ในความเป็นจริง ไม่ว่าจะทำสิ่งใดให้บรรลุผลสำเร็จได้ อาจมีบางเรื่อง บางเหตุการณ์เข้ามาท้าทายให้เรา ต้องก้าวผ่านไปให้ได้ ตัวอย่างบุคคลที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ผู้ที่ล้มเหลวในการทดลอง ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนไม่สามารถหยุดความมุ่งมั่นของเขาได้ กลับทำให้เขาแข็งแกร่งและมีประสบการณ์มากขึ้น

เช่นเดียวกับการเริ่มต้นธุรกิจของพวกเรา แม้ในวันนี้อาจไปได้ช้าบ้างเร็วบ้างแต่หากเรามีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนและมีใจที่มั่นคง เราจะเดินต่อได้เสมอ

การดำเนินธุรกิจของพวกเรานับแต่นี้จะมีบริบทที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เพราะบริษัทแอมเวย์ ได้ลงทุนพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ล้ำหน้ายิ่งขึ้น นั่นหมายความว่า ด้วยสมาร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียว เราก็สามารถทำธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ขอเพียงเราอย่ากลัวหรือกังวลกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการทำธุรกิจที่สอดรับกับโลกในปัจจุบันและในอนาคต

ให้เวลาและโอกาสเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง แล้วจะพบว่าเราสามารถดำเนินธุรกิจให้ลื่นไหลไปกับ วิถีชีวิตของเราได้

ด้วยความปรารถนาดี

คปอ.