10 NOV 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 193 VIEWS

กล้าที่จะก้าว | นิตยสารอะชีฟ ฉบับพฤศจิกายน 2564


body1_aboc_nov21.jpg

ภาวะวิกฤติครั้งนี้ไม่ใช่ความยากลำบากครั้งแรกที่เกิดขึ้นบนโลก หากเราย้อนดูเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ล้วนเกิดวิกฤติการณ์มานับครั้งไม่ถ้วน และในหลายเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเกิดความยากลำบาก ก็กลับมีคนที่ประสบความสำเร็จอยู่ด้วยเสมอ ความสำเร็จนั้นเป็นผลที่คุ้มค่าจากทัศนคติที่ดีเยี่ยม จากความกล้าหาญที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ เรียนรู้ที่จะปรับตัวและมองหาโอกาสใหม่ๆ

และครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เราอาจเริ่มต้นจากทัศนคติ ความเชื่อ วิสัยทัศน์ และองค์ความรู้ที่มีอยู่ หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเลือกใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเหตุการณ์และยุคสมัย แล้วพัฒนาทักษะต่างๆ ให้เกิดความชำนาญ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หากเราพร้อมที่จะเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ย่อมไปถึงความสำเร็จอย่างแน่นอน

ที่แอมเวย์ เราไม่ได้เดินเพียงลำพัง เรามีเพื่อนนักธุรกิจมากมายที่พร้อมร่วมมือกันสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เรามีบริษัทแอมเวย์ที่พร้อมสนับสนุนตลอดเส้นทางในการทำธุรกิจ สร้างช่องทางในการเรียนรู้ พัฒนาบริการต่างๆ และลงทุนกับทุกเครื่องมือที่จะย่นระยะทางแห่งความสำเร็จของนักธุรกิจแอมเวย์ให้ใกล้เข้ามาเพียงปลายนิ้ว

นี่อาจเป็นเวลาอันเหมาะสมที่สุดของเราที่จะออกจากความไม่พร้อม กล้าตั้งเป้าหมาย แล้วตัดสินใจเปลี่ยนแปลงและก้าวใหม่อีกครั้ง เปิดรับความรู้ใหม่ๆ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย สนุกกับโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของคุณ


ด้วยความปรารถนาดี 

คปอ.