11 NOV 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 218 VIEWS

วิมานในอากาศ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับธันวาคม 2564

วิมานในอากาศ

ความใฝ่ฝันและเป้าหมายนั้นคือการเริ่มต้น เป็นเพียง “วิมานในอากาศ” จนกว่าจะเป็นความจริงขึ้นมา แต่ปราชญ์ผู้หนึ่งเคยเขียนไว้ว่า “ถ้าคุณสร้างวิมานในอากาศ คุณก็ไม่ได้หลงทาง การฝันเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง เพียงแต่คุณต้องสร้างรากฐานขึ้นรองรับวิมานนั้น”

การสร้างธุรกิจแอมเวย์ก็เหมือนกับการสร้างตึกระฟ้าที่พุ่งตระหง่านขึ้นสู่ฟ้าเบื้องบน ความแข็งแกร่งและยืนยาวของความพยายามของคุณจะถูกกำหนดโดยความมั่นคงถาวรของฐานราก เมื่อฐานรองรับแข็งแรง โครงสร้างของตึกก็จะสูงตระหง่านฟ้าและก่อตัวขึ้นสูงเป็นวิมานทอดสู่เบื้องบน

ธุรกิจแอมเวย์ก็คือ “ฐานราก” ที่รองรับธุรกิจของคุณ เป็นฐานที่แข็งแกร่งทนทาน เป็นระบบการขายแบบตัวต่อตัวที่มั่นคงถาวรโดยมีแผนธุรกิจของแอมเวย์เป็น “พิมพ์เขียว” ที่คุณต้องปฏิบัติตาม

แผนธุรกิจของแอมเวย์ได้ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วเป็นเวลานานกว่า 34 ปี เป็นแผนที่ช่วยสร้าง “วิมานในอากาศ” ให้แก่คนนับล้านคนมาแล้วก่อนหน้าคุณ วัสดุก่อสร้างที่คุณใช้ในการสร้างวิมานของคุณเองก็คือ ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ที่วางใจได้ในคุณภาพ ส่วนแรงงานก่อสร้างก็คือ ตัวคุณเอง

จงเริ่มต้นธุรกิจที่มีรากฐานแข็งแกร่ง สำคัญยิ่งด้วยการจำหน่ายให้การสปอนเซอร์และสร้างธุรกิจจากจุดนั้น ตอนนี้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการ และเมื่อใดที่คุณตั้งใจจริง คุณก็อาจต้องประหลาดใจว่า ทำไม “วิมาน” ที่คุณสร้างถึงได้กลายเป็นความจริงอย่างรวดเร็วเพียงนี้ อย่ารีบเร่งเกินไป จงใช้เวลาในการสร้างฐานรากของตัวเองให้แข็งแกร่ง แล้ว “วิมาน” ของคุณก็จะตระหง่านขึ้น

และเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะลงมือสร้างก็คือ เดี๋ยวนี้เลย!

body1_BO-Dec21.jpgbody2_BO-Dec21.jpg