08 JAN 2023 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 688 VIEWS

ทอดสมอเรือ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกุมภาพันธ์ 2566

ทอดสมอเรือ

คุณเคยเทน้ำลงไปในถังที่มีรูรั่วหรือไม่ คุณจะเททั้งวันก็ได้ แต่ระดับน้ำจะลดลงและรั่วหายไปในที่สุด เปรียบได้กับวิธีดำเนินธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวย์ส่วนใหญ่ หากเขาสปอนเซอร์คนอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องดี แต่กลับไม่มีเวลาดูแลให้นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่ๆ นั้นให้อยู่ในธุรกิจต่อไป ย่อมถือเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะผู้ที่เลิกทำธุรกิจจำนวนมากอาจดำเนินงานต่อไปได้หากนักธุรกิจแอมเวย์ผู้สปอนเซอร์เขาเข้ามาสนใจทำงานกับเขาอย่างจริงจัง ทั้งนี้ก็เพราะธุรกิจแอมเวย์สามารถสร้างผลดีต่อชีวิตของนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่และต่อธุรกิจในอนาคตด้วย

วิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่ยังอยู่ในธุรกิจคือ การทำให้เขารู้สึกว่ามีความมั่นคงเหมือนการ “ทอดสมอเรือ” นั่นคือทำให้เขามีหุ้นส่วนในธุรกิจนี้ด้วย ลองพิจารณาประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

  • นักธุรกิจแอมเวย์ที่มีลูกค้ามีแนวโน้มที่จะทำธุรกิจต่อไป
  • นักธุรกิจแอมเวย์ที่มีนักธุรกิจแอมเวย์ของตนเองมีแนวโน้มที่จะทำธุรกิจต่อไป 
  • นักธุรกิจแอมเวย์ที่มีนักธุรกิจแอมเวย์ที่มีลูกค้า (หรือมีนักธุรกิจแอมเวย์ของตน) มีแนวโน้มที่จะทำธุรกิจต่อไป 

กล่าวในอีกแง่หนึ่งได้ว่า นักธุรกิจแอมเวย์โดยเฉพาะรายใหม่ต้องการมีหุ้นส่วนอยู่ในธุรกิจแอมเวย์นี้ ไม่ว่าจะโดยการที่มีลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของเขา มีนักธุรกิจแอมเวย์เข้าร่วมในธุรกิจของเขา หรือมีรายได้ซึ่งจะเป็นรางวัลสำหรับความพยายามและเป็นแรงผลักดันให้เขาทำธุรกิจนี้ต่อไป

ลูกค้าหรือนักธุรกิจแอมเวย์นั้นสร้างความมั่นคงทางจิตใจแก่นักธุรกิจแอมเวย์ และยังช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยดี เพราะทุกคนย่อมอยากดำเนินธุรกิจที่ดี

ก่อนอื่นคุณต้องให้การสปอนเซอร์ แต่ประการที่สองต้อง “ทอดสมอเรือ” หรือให้ความมั่นคงแก่นักธุรกิจแอมเวย์ นี่จะทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้

body1_BO-Feb2023.jpgbody2_BO-Feb2023.jpg