16 DEC 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 287 VIEWS

ความสำเร็จที่เกิดจากความทุ่มเท (ตอน 1) | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมกราคม 2565

ความสำเร็จที่เกิดจากความทุ่มเท (ตอน 1)

Earned Success (1)

การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแอมเวย์คือช่วงเวลาที่ดีอีกอันหนึ่ง เหตุผลก็คือเราเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจรายย่อยเช่นคุณคือคำตอบที่ช่วยให้โลกของเรามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เจ้าของธุรกิจรายย่อยอย่างคุณจะช่วยดึงให้เราพ้นจากความยากลำบากที่บางประเทศกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน คุณสามารถสร้างอนาคตที่ดียิ่งๆ ขึ้นโดยไม่ใช่เพียงเพื่อตัวคุณเองเท่านั้น แต่เพื่อโลกของเราด้วย เพราะคุณได้ปูพื้นวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของโลกไว้แล้ว

ที่แอมเวย์เราทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของคุณ เพราะเราเป็นธุรกิจที่มีพื้นฐานบนความเป็นหุ้นส่วน เหมือนความเป็นหุ้นส่วนที่ผูกพันระหว่างริชกับเจย์ ด้วยความร่วมมือกันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มากมาย แอมเวย์เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองและประสบความสำเร็จในระดับที่ตนเองต้องการ เราเรียกสิ่งนี้ว่า “ความสำเร็จที่เกิดจากความทุ่มเท” และเราจะพูดถึงเรื่องนี้อีกในสารฉบับต่อๆ ไปแนวคิดนี้เปิดโอกาสให้คุณทำในสิ่งที่คุณปรารถนา มุ่งมั่นทำงานหนักเท่าใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ และได้รับผลประโยชน์อย่างที่คุณได้ทุ่มเทน้ำพักน้ำแรงลงไป

ธุรกิจแอมเวย์ล้วนเป็นเรื่องราวของความสำเร็จที่เกิดจากความทุ่มเท เราตื่นเต้นกับโอกาสที่รอคอยพวกเราทุกคนอยู่เสมอ ตราบเท่าที่เรายังมุ่งมั่นกับ “ความสำเร็จที่เกิดจากความทุ่มเท” และเข้าใจความหมายที่แท้จริง

body1_CEO-Jan22.jpgbody2_CEO-Jan22.jpg