17 OCT 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 124 VIEWS

การมอบรางวัล ให้แก่ผู้ที่เป็นต้นแบบ และให้การสนับสนุน | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมิถุนายน 2564

มีคำถามประโยคหนึ่งซึ่งถูกตั้งมาหลายยุคสมัยในทุกดินแดนจากบรรดา ผู้ปกครอง ครู และเพื่อนๆ ของคุณ...คือ “โตขึ้นคุณอยากเป็นอะไร”

เราคิดถึงคำตอบขึ้นมาว่า สิ่งหนึ่งที่มีพลังมากที่สุดที่ใครๆ สามารถเป็นได้ นั่นก็คือ การเป็นเมนเทอร์หรือผู้ที่เป็นต้นแบบ หรือพี่เลี้ยงที่คอยสนับสนุนผู้อื่น ดังนั้น แอมเวย์จึงทุ่มเทสรรหาวิธีที่ดีที่สุดในการมอบรางวัลตอบแทนให้แก่ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงที่คอยสนับสนุนให้ผู้อื่นสำเร็จ

เวลาที่คุณสละให้กับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะทำให้คุณและแอมเวย์เป็นส่วนหนึ่งที่ยั่งยืนในชีวิตของผู้คน ไม่ว่าพวกเขาจะดำเนินธุรกิจอยู่ ณ ที่ใด

และเมื่อคุณช่วยผู้อื่นให้สามารถพัฒนาความมั่นใจและทักษะด้านการขาย คุณก็ย่อมได้รับมอบรางวัลตอบแทนด้วยเช่นกัน เราภูมิใจที่แอมเวย์ตระหนัก ถึงความจำเป็นในการทำสิ่งนี้นับแต่เริ่มต้น และเป็นบริษัทขายตรงแห่งแรกที่ยกย่องให้เกียรตินักธุรกิจแอมเวย์ในการแบ่งปันความรู้และความประทับใจในธุรกิจของพวกเขาแก่ผู้อื่น

เราขอขอบคุณทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อช่วยให้ผู้คนบรรลุศักยภาพของตัวเขาเอง เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งและเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะประมาณค่าได้ สำหรับคุณ พวกเขา และเราทุกคน

CEO-Jun21_1.jpgCEO-Jun21_2.jpg