17 OCT 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 314 VIEWS

การขายสินค้าข้ามสายงาน | นิตยสารอะชีฟ ฉบับสิงหาคม 2564


สิ่งที่ทำให้รูปแบบธุรกิจขายตรงหลายชั้นต่างจากธุรกิจขายตรงชั้นเดียวคือ สายงานการสปอนเซอร์ และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ในกฏจรรยาบรรณส่วนใหญ่กล่าวถึงเรื่องการกระทำผิดต่อสายงานการสปอนเซอร์ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าธุรกิจแอมเวย์ให้ความสำคัญและจริงจังกับการดำเนินการลงโทษต่อนักธุรกิจที่รบกวนสายงานการสปอนเซอร์ของผู้อื่น

หัวข้อหลักๆ ของการรบกวนสายงานสปอนเซอร์คือ การชักชวนนักธุรกิจสายงานอื่นให้ลาออกแล้วมาสมัครกับตัวเอง ทั้งนี้ รวมถึงการนำชื่อผู้อื่นมาสมัครแทนเพราะรู้ว่านักธุรกิจหรือสมาชิกรายนั้นๆ ยังมีอายุสมาชิกภาพอยู่

Body1-Aug.png

อีกประการสำคัญที่พบบ่อยในปัจจุบันคือ การขายสินค้าข้ามสายงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่นักธุรกิจแอมเวย์ทุกท่านต้องพึงระวังอย่างมาก ท่านต้องมีความยับยั้งชั่งใจ ไม่เสนอขายสินค้าให้ดาวน์ไลน์ของนักธุรกิจท่านอื่น หากท่านถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริง บทลงโทษ ที่ได้รับไม่ใช่แค่เพียงการคืนยอดธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมีบทลงโทษอื่นด้วย เช่น การไม่ประกาศคุณสมบัตินักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัม หรือไม่ถูกเชิญเข้าร่วมสัมมนา หากเป็นการกระทำความผิดซ้ำหลายครั้ง บริษัทอาจพิจารณายกเลิกสถานภาพการเป็นนักธุรกิจของท่าน

ทั้งนี้ แอมเวย์อาจพิจารณาบทลงโทษหนักทันที หากบริษัทไม่ได้รับความร่วมมือใดๆ จากผู้กระทำความผิด เช่น ไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการสอบสวนอย่างการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือพยายามสร้างพยานเท็จเพื่อหวังผลให้การพิจารณาเบี่ยงเบนจากข้อเท็จจริง นอกจากนี้ มีหลายเหตุการณ์ที่ผู้กระทำผิดมักกล่าวอ้างว่า ตนเองไม่ทราบจริงๆ หรืออ้างว่านักธุรกิจหรือสมาชิกท่านนั้นอยากมาอยู่ในองค์กรของตน แต่ไม่รู้ว่าตนจะปฏิเสธอย่างไร ซึ่งคำกล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาให้พ้นผิดได้ เพราะนักธุรกิจต้องพึงตระหนักว่า ท่านไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับนักธุรกิจในองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ดาวน์ไลน์ของท่านได้เลย

Body2-Aug.png
กฎจรรยาบรรณของแอมเวย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ ดังนั้น ทุกท่านจึงควรศึกษาและให้ความสำคัญกับกฎจรรณยาบรรณเพราะการปฏิบัติตามกฎจะช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งท่านยังสามารถส่งมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ให้กับลูกหลานของท่านให้สมกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า” นอกจากนี้ ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย