17 OCT 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 539 VIEWS

คำและข้อความที่ไม่อนุญาตให้ใช้โฆษณา | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกรกฎาคม 2564


ปัจจุบัน การใช้โซเชียลมีเดียขายสินค้านอกจากจะทำให้ขายสินค้าได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้นแล้ว ยังประหยัดเวลา ไม่ต้องมีหน้าร้าน และสามารถโปรโมตไปยังผู้บริโภคได้จำนวนมากๆ แต่การทำธุรกิจลักษณะนี้ในบางครั้งก็สร้างผลกระทบอย่างรุนแรง ให้กับผู้บริโภคได้ เรื่องที่พบบ่อยจนกลายเป็นคำเรียกยอดฮิตคือ “สินค้าไม่ตรงปก” หมายความว่า ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลที่ผู้ขายได้โฆษณาไว้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือมีอาหารเสริมที่อ้างว่ารักษาโรคได้ ซึ่งบางรายบริโภคไปแล้วกลับเกิดอันตรายกับร่างกาย ในบางรายถึงขั้นเสียชีวิต

body1-Jul.png

ดังนั้น หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นต้น จึงพยายามหาทางป้องกันและแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบว่ามีโฆษณาหรือผู้จำหน่ายสินค้ารายใดบ้างที่ฝ่าฝืนข้อห้าม ทั้งนี้ยังพยายามปรับปรุงและแก้ไขกฏหมายเพื่อให้สามารถบังคับใช้และตามทันความก้าวหน้าของโซเชียลมีเดีย โดยแนบท้ายประกาศสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564 ได้กำหนดคำและข้อความที่ห้ามใช้ในสินค้าต่างๆ เพื่อการโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไว้ด้วย

body2-Jul.png

นอกจากนี้ยังมีคำและข้อความที่ต้องห้ามอีกจำนวนมาก สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0014.PDF


ดังนั้น นักธุรกิจทุกท่านต้องพึงระวังการใช้คำและข้อความในการโปรโมตสินค้า และควรศึกษาข้อห้ามดังกล่าวตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฉบับล่าสุดนี้ เพื่อการทำธุรกิจอย่างถูกต้องและเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกฏระเบียบและจรรยาบรรณ หรือส่งข้อมูลทางอีเมล ath_bcr@amway.com หรือสอบถามทางไลน์ ID Line คือ ath_bcr ได้ตลอดเวลา

กฎจรรยาบรรณของแอมเวย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ ดังนั้น ทุกท่านจึงควรศึกษาและให้ความสำคัญกับกฎจรรณยาบรรณเพราะการปฏิบัติตามกฎจะช่วย ให้ธุรกิจของทุกท่านเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งท่านยังสามารถส่งมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ให้กับลูกหลานของท่านให้สมกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า” นอกจากนี้ ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย