27 OCT 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 144 VIEWS

สินค้าปลอดภัยได้มาตรฐาน เมื่อสั่งซื้อจากช่องทางที่ถูกต้อง | นิตยสารอะชีฟ ฉบับตุลาคม 2564


ปัจจุบันการซื้อสินค้าทางออนไลน์กลายเป็นปัจจัยใหม่ของการดำเนินชีวิตของผู้คน มีแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหน้าเก่าอย่างแอมะซอน อาลีบาบา และหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นมากมายอย่างรวดเร็ว เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม หรือแม้แต่แอปพลิเคชันไลน์ที่ใช้ส่งข้อความ แต่ก็ยังมีพื้นที่ซื้อขายสินค้าได้ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ ธุรกิจที่เกิดขึ้นควบคู่กับการซื้อสินค้าทางออนไลน์ก็คือ การขนส่งสินค้า/อาหาร นั่นแสดงให้เห็นว่า เส้นทางธุรกิจโฉมใหม่ในปัจจุบันและอนาคตจะถูกกำหนดโดยผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม บนความสะดวกและรวดเร็วนั้น ผู้บริโภคเองก็ควรต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย หมายถึง ความปลอดภัยที่จะไม่ถูกโกง ถูกหลอก ถูกเชิดเงินไปแล้วปิดแอปพลิเคชัน หรือปิดเว็บไซต์ และความปลอดภัยอีกประการที่ผู้บริโภคต้องตระหนักเป็นอย่างมากคือ คุณภาพของสินค้า ซึ่งหลายท่านอาจได้รับสินค้าไม่ตรงตามภาพโฆษณา และที่น่ากลัวคือสินค้าใกล้หมดอายุหรือการจัดเก็บไม่มีคุณภาพ

body1_Banner-Oct.png

ในประเด็นข้างต้นนี้ แอมเวย์ได้ตระหนักถึงภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค ดังนั้น แอมเวย์จึงลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลในการสร้างระบบเพื่อคงคุณภาพสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค และแอมเวย์จะไม่มีทางยอมให้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพอันเกิดจากการจัดเก็บให้คงสภาพดังเดิมเข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภคโดยเด็ดขาด ทั้งนี้รวมถึงสินค้าที่ใช้กับร่างกายด้วย ซึ่งบริษัทได้สร้างพื้นที่เพื่อจัดเก็บและควบคุมอุณหภูมิสินค้า โดยควบคุมให้อยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดต่อการจัดเก็บ อีกทั้งพื้นที่จัดเก็บยังเป็นห้องที่สามารถกันความร้อนได้สูงเกิน 1,000 องศาเซลเซียส นานถึง 1 ชั่วโมง เป็นต้น

ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงระบบการบริหารสินค้าคงคลังที่ทันสมัย โดยคำนวนระยะเวลาการวางสินค้าบนชั้นวางในแอมเวย์ ช็อป เพื่อให้คงสภาพคุณภาพสินค้า รวมถึงตารางเวลาการขนส่งไปยังแอมเวย์ ช็อป ทั่วประเทศอีกด้วย ในการลงทุนดังกล่าวเป็นปณิธานและพันธสัญญาของผู้บริหารแอมเวย์ที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างสูงสำหรับธุรกิจแอมเวย์ ประกอบด้วยบริษัท นักธุรกิจแอมเวย์ และสมาชิก ทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าการซื้อสินค้าแอมเวย์ผ่านช่องทางของบริษัท เช่น แอมเวย์ ช็อป ช่องทางออนไลน์ หรือนักธุรกิจแอมเวย์ ท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานแอมเวย์ อีกทั้งแอมเวย์ไม่เพียงรับประกันคุณภาพของสินค้า แต่ยังรับประกันความพอใจ ซึ่งท่านสามารถคืนสินค้าได้โดยไม่มีเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม แอมเวย์ไม่สามารถรับรองถึงคุณภาพสินค้าที่ท่านซื้อจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทแอมเวย์ สินค้าบางอย่างอาจนำเข้าจากต่างประเทศโดยกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งมีปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อคุณภาพสินค้า เช่น ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่งถึงมือผู้ขายและการจัดเก็บสินค้าของผู้ขาย แอมเวย์ไม่สามารถการันตีได้ว่าสินค้านั้นจะคงคุณภาพตามมาตรฐานและจะเกิดปัญหาใดๆ เมื่อบริโภคไปแล้วหรือไม่

line-Banner-Sep.png

กฎจรรยาบรรณของแอมเวย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ ดังนั้น ทุกท่านจึงควรศึกษาและให้ความสำคัญกับกฎจรรณยาบรรณเพราะการปฏิบัติตามกฎจะช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งท่านยังสามารถส่งมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ให้กับลูกหลานของท่านให้สมกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า” นอกจากนี้ ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย