26 OCT 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 269 VIEWS

กฎ 6 เดือน และ 2 ปี ในกรณีย้ายสายการสปอนเซอร์ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกันยายน 2564


ในกรณีที่นักธุรกิจแอมเวย์ต้องการย้ายสายการสปอนเซอร์ ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทแล้ว นักธุรกิจแอมเวย์ท่านนั้นต้องลาอออกจากหมายเลขเดิมและต้องหยุดทำธุรกิจเป็นเวลา 6 เดือน เมื่อพ้น 6 เดือนไปแล้วจึงจะสามารถสมัครใหม่ในสายการสปอนเซอร์อื่นได้ แต่ถ้าต้องการลาออกจากสายงานเดิมและมาสมัครในสายงานใหม่เดียวกัน จะต้องหยุดทำธุรกิจเป็นเวลา 2 ปี จึงสามารถมาสมัครในสายงานใหม่ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลา 6 เดือน และ 2 ปี ที่บริษัทกำหนดขึ้นนี้ ก็เพื่อให้นักธุรกิจแอมเวย์ที่ต้องการจะย้ายสายการสปอนเซอร์ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนว่าเป็นความต้องการที่จะลาออกอย่างแท้จริงหรือไม่

body1_Banner-Sep.png

ปัจจุบันบริษัทพบว่า มีการหลีกเลี่ยงกฎ 6 เดือนมากขึ้น โดยการนำชื่อบุคคลในครอบครัวมาสมัครในสายงานใหม่ก่อน และเมื่อตัวเองพ้นกฎ 6 เดือนแล้ว ก็ค่อยทำเรื่องขอโอนธุรกิจ โดยในระหว่างนั้นตนเองก็ทำธุรกิจภายใต้ชื่อของบุคคลในครอบครัวไปก่อน การกระทำในลักษณะนี้ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง เพราะการทำธุรกิจที่ถูกต้องนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องเป็นผู้ทำการสปอนเซอร์และขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ด้วยตนเอง หากบริษัทพบว่ามีการเลี่ยงกฎในลักษณะดังกล่าว บริษัทจะย้ายสายงานนั้นทั้งหมดกลับไปอยู่ภายใต้สายการสปอนเซอร์เดิมของสายงานที่ตนเองลาออก เพราะธุรกิจในหมายเลขใหม่ ผู้ทำธุรกิจที่แท้จริงคือผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนสายงานนั่นเอง และบริษัทไม่อนุญาตให้ทำการโอนธุรกิจอีกด้วย


ตัวอย่างเช่น คุณเอเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเข็มทองในสายงานของคุณกิ๊ก ซึ่งคุณเอได้ทำธุรกิจแอมเวย์มาแล้วหลายปี วันหนึ่งคุณเอเข้าร่วมงานประชุมของบริษัท และได้พบกับคุณเล็กซึ่งเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียน จึงรู้ว่าคุณเล็กก็เป็นนักธุรกิจแอมเวย์เหมือนกันและเป็นระดับแพลตินัมไปแล้ว คุณเอจึงบอกเพื่อนว่าตนเองก็อยากเป็นแพลตินัมเหมือนกัน แต่ไม่รู้ทำไมถึงไม่ได้เป็นสักที คุณเล็กจึงชวนคุณเอให้มาทำธุรกิจด้วยกัน และบอกว่าจะช่วยคุณเอให้เป็นแพลตินัมได้แน่นอน ดังนั้น คุณเอตั้งใจจะไปลาออกแต่ก็เสียดายโอกาสที่ต้องหยุดทำธุรกิจถึง 6 เดือนตามกฎของบริษัท คุณเอจึงคิดว่าจะให้คุณแม่มาสมัครในสายงานของคุณเล็กไว้ก่อนระหว่างที่รอ 6 เดือน โดยตนเองจะมาทำธุรกิจในชื่อของคุณแม่ไปก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเปล่า ซึ่งคุณเล็กก็ไม่ได้ทัดทานเพื่อนแต่อย่างใด โดยคุณเอหวังว่าในระหว่างที่รอ 6 เดือน ตนเองสามารถสร้างสายงานและคุณสมบัติในหมายเลขของคุณแม่ได้ในระดับหนึ่งแล้ว และเมื่อครบ 6 เดือน จะไปขอโอนธุรกิจจากชื่อคุณแม่มาเป็นชื่อตนเองแทนกรณีดังกล่าวเป็นการทำธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง เพราะในระหว่างที่หยุดทำธุรกิจ 6 เดือนนั้น คุณเอจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจแอมเวย์เลย รวมทั้งไม่สามารถทำธุรกิจในชื่อของคนอื่นได้ การสมัครโดยใช้ชื่อคุณแม่ แล้วตัวเองไปทำธุรกิจแทนนั้น ถือเป็นการทำธุรกิจโดยใช้ชื่อคนอื่นซึ่งเป็นการละเมิดกฎ 6 เดือน หากบริษัทตรวจพบการกระทำดังกล่าว บริษัทจะโอนสายงานในหมายเลขคุณแม่ทั้งหมดกลับไปยังสายงานการสปอนเซอร์เดิมคือ คุณกิ๊ก ซึ่งรายละเอียดของกฎดังกล่าวถูกระบุไว้ในคู่มือแผนธุรกิจและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย์ บทที่ 4 การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง

line-Banner-Sep.png

กฎจรรยาบรรณของแอมเวย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ ดังนั้น ทุกท่านจึงควรศึกษาและให้ความสำคัญกับกฎจรรณยาบรรณเพราะการปฏิบัติตามกฎจะช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งท่านยังสามารถส่งมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ให้กับลูกหลานของท่านให้สมกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า” นอกจากนี้ ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย