19 OCT 2021 ข่าวสาร/กิจกรรม 2 นาทีในการอ่าน 95 VIEWS

สร้างความสำเร็จง่ายๆ กับสื่อจากแอมเวย์ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกรกฎาคม 2564

สร้างความสำเร็จง่ายๆ

กับสื่อจากแอมเวย์ ฉบับสิงหาคม 2564 - มกราคม 2565

ดาวน์โหลดฟรี! 20 กรกฎาคม 2564 ที่ www.amway.co.th

log-in > เลือก ศูนย์การเรียนรู้ > เลือก e-Starter Kit

โปรแกรมคอร์พลัส

รู้ลึก รู้จริง กับโปรแกรมเงินรางวัลใหม่ ให้คุณพลัสความสำเร็จได้ง่ายและเหนือกว่า

คู่มือดำเนินธุรกิจแอมเวย์

รวมแผนธุรกิจและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

แค็ตตาล็อกแอมเวย์

เล่มเดียวครบ ทุกข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแอมเวย์กว่า 300 รายการ รหัส 254999 ราคา 90 บาท (จำหน่ายที่แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564)

เริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์

มือใหม่ห้ามพลาด! ข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างความพร้อม ในการบริหารจัดการธุรกิจ

สิทธิพิเศษสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่และสมาชิกใหม่

พลาดไม่ได้! ของสมนาคุณและส่วนลดสูงสุด 15% กับสินค้าที่ร่วมรายการ

พบกับชุดสมัครใหม่!

20 กรกฎาคม 2564

A. ชุดคู่มือนักธุรกิจแอมเวย์*

(ประกอบด้วยโปรแกรมคอร์พลัส เริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ คู่มือดำเนินธุรกิจแอมเวย์ แค็ตตาล็อกแอมเวย์ สิทธิพิเศษสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่และสมาชิกใหม่)

รหัส 254966 ราคา 900 บาท

B. ชุดคู่มือเปลี่ยนสถานภาพจากสมาชิกเป็นนักธุรกิจแอมเวย์*

(ประกอบด้วยโปรแกรมคอร์พลัส เริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ คู่มือดำเนินธุรกิจแอมเวย์ สิทธิพิเศษสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่และสมาชิกใหม่)

รหัส 254967 ราคา 800 บาท

C. ชุดคู่มือสมาชิกแอมเวย์

(ประกอบด้วยแค็ตตาล็อกแอมเวย์ และสิทธิพิเศษสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่และสมาชิกใหม่)

รหัส 254998 ราคา 100 บาท

* ในคู่มือไม่มีใบเสร็จรับเงิน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amway.co.th > ศูนย์การเรียนรู้ > e-Starter Kit > ใบเสร็จรับเงิน