20 JAN 2022 ข่าวสาร/กิจกรรม 2 นาทีในการอ่าน 273 VIEWS

สร้างความสำเร็จง่ายๆ กับสื่อจากแอมเวย์ ฉบับกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกุมภาพันธ์ 2565

คู่มือดำเนินธุรกิจแอมเวย์
รวมแผนธุรกิจและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย์ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

feb22-update-bussiness4-03.pngเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์
มือใหม่ห้ามพลาด! ข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการธุรกิจ

feb22-update-bussiness4-04.pngแค็ตตาล็อกแอมเวย์
เล่มเดียวครบ ทุกข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแอมเวย์กว่า 300 รายการ รหัส 254999 ราคา 90 บาท (จำหน่ายที่แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565)

feb22-update-bussiness4-05.pngโปรแกรมคอร์พลัส
รู้ลึก รู้จริง กับโปรแกรมเงินรางวัลใหม่ ให้คุณพลัสความสำเร็จได้ง่ายและเหนือกว่า

feb22-update-bussiness4-06.pngสิทธิพิเศษสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่และสมาชิกใหม่
พลาดไม่ได้! โปรโมชั่นสุดพิเศษส่วนลดสูงสุด 15% กับสินค้าที่ร่วมรายการ

feb22-update-bussiness4-07.png
feb22-update-bussiness4-13.png

ดาวน์โหลดฟรี! 20 มกราคม 2565

ที่ www.amway.co.th

log-in > เลือก ศูนย์การเรียนรู้ > เลือก e-Starter Kit

ClickICON.pngพบกับชุดสมัครใหม่! 20 มกราคม 2565


feb22-update-bussiness4-09.png

ชุดคู่มือนักธุรกิจแอมเวย์**

(ประกอบด้วยโปรแกรมคอร์พลัส เริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ คู่มือดำเนินธุรกิจแอมเวย์ แค็ตตาล็อกแอมเวย์ สิทธิพิเศษสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่และสมาชิกใหม่)
รหัส 254966 ราคา 900 บาท

feb22-update-bussiness4-10.png

ชุดคู่มือเปลี่ยนสถานภาพจากสมาชิกเป็นนักธุรกิจแอมเวย์**

(ประกอบด้วยโปรแกรมคอร์พลัส เริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ คู่มือดำเนินธุรกิจแอมเวย์ สิทธิพิเศษสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่และสมาชิกใหม่)
รหัส 254967 ราคา 800 บาท

feb22-update-bussiness4-11.png

ชุดคู่มือสมาชิกแอมเวย์

(ประกอบด้วยแค็ตตาล็อกแอมเวย์และสิทธิพิเศษสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่และสมาชิกใหม่)
รหัส 254998 ราคา 100 บาท


* ศึกษาเงื่อนไขการใช้ส่วนลดที่ www.achieve.amway.co.th
** ในคู่มือไม่มีใบเสร็จรับเงิน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amway.co.th > ศูนย์การเรียนรู้ > e-Starter Kit > ใบเสร็จรับเงิน


feb22-update-bussiness4-12.png


*ศึกษาเงื่อนไขการใช้ส่วนลดที่

ClickICON.png