16 DEC 2021 ข่าวสาร/กิจกรรม 2 นาทีในการอ่าน 187 VIEWS

FOA เช็คลิสต์ YES or NO กฎการโพสต์ลิงก์แชร์เฟรนด์ที่ถูกต้อง | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมกราคม 2565

Jan22-update-bussiness4-08.png
โพสต์ถูกต้องบนช่องทางโซเซียลมีเดียของคุณเอง

Jan22-update-bussiness4-03.pngJan22-update-bussiness4-08.png
โพสต์ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการสื่อสารดิจิทัล   Jan22-update-bussiness4-10.png

Jan22-update-bussiness4-04.pngJan22-update-bussiness4-09.png
ไม่สร้างความรำคาญหรือมีเจตนาหลอกลวง

Jan22-update-bussiness4-05.pngJan22-update-bussiness4-09.png
ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

Jan22-update-bussiness4-06.pngJan22-update-bussiness4-09.png
ไม่กล่าวอ้างเกินจริง (Over Claim)

Jan22-update-bussiness4-07.pngชวนเพื่อนมาเป็น Friends of Amway ด้วยกัน
รายละเอียดโปรดติดตามในช่องทางต่างๆของบริษัท


ClickICON.png