15 NOV 2021 ข่าวสาร/กิจกรรม 2 นาทีในการอ่าน 1393 VIEWS

การโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่าน โมบายล์แบงค์กิ้ง (แอพธนาคาร) จากธนาคารกรุงไทย | นิตยสารอะชีฟ ฉบับธันวาคม 2564

dec21-update-bussiness6-05.png
สามารถโอนเงินได้ถึง เวลา 23.00 น. ในวันเดียวกัน มิเช่นนั้นคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

เลือก ธนาคารกรุงไทย Next > แอปพลิเคชัน

เลือก ชำระเงิน

นำหมายเลขคำสั่งซื้อ(Ref1) และรหัสนักธุรกิจ/สมาชิก(Ref2) ไปกรอกในขั้นตอนที่ 7 หรือชำระด้วยการสแกนคิวอาร์ หรือบาร์โค้ด

เลือก จ่ายเงิน

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

พิมพ์คำว่าแอมเวย์และเลือกบริษัทแอมเวย์

กรอก “หมายเลขคำสั่งซื้อ (Ref1)” “รหัสนักธุรกิจ/สมาชิก (Ref2)” และ “จำนวนเงิน” ที่ต้องการจ่ายบิลและ กด จ่ายเงิน

ตรวจสอบข้อมูลและ กด ยืนยัน

ทำรายการเสร็จสิ้น ระบบจะบันทึก e-slip ไว้เป็นหลักฐาน


dec21-update-bussiness6-06.png

คลิกเพื่อดูวิธีการโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านโมบายล์แบงค์กิ้ง (แอพธนาคาร) ธนาคารอื่น ๆ