08 MAR 2024 12 นาทีในการอ่าน 26432 VIEWS 104 แชร์

New App Booster แจกคูปองส่วนลดกระหน่ำนานสุด 3 เดือน

เริ่มตั้งแต่ 01 FEB 2024 - 30 APR 2024

 1. สำหรับสมาชิกใหม่ สมาชิกที่อัปเกรดเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ และนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ที่ สมัครระหว่าง 1-4 กุมภาพันธ์ 2567 จะได้รับคูปองส่วนลดใบแรก ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
 2. คูปองส่วนลดนี้สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกใหม่ นักธุรกิจแอมเวย์ใหม่และอัปเกรด ที่สมัครระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 67– 30 เม.ย. 67 เท่านั้น

  สำหรับสมาชิกใหม่ จะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท จำนวน 3 ใบ มูลค่ารวม 300 บาท

  • สำหรับคูปองส่วนลดใบแรก มูลค่า 100 บาท ใช้ได้ตั้งแต่วันที่สมัคร และคูปองมีอายุ 30 วัน สำหรับใช้ซื้อสินค้าราคาปกติ 100 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ
  • สำหรับคูปองส่วนลดใบที่สอง มูลค่า 100 บาท ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 31 นับจากวันที่สมัครและคูปองมีอายุ 30 วัน สำหรับใช้ซื้อสินค้าราคาปกติ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ
  • สำหรับคูปองส่วนลดใบที่สาม มูลค่า 100 บาท ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 61 นับจากวันที่สมัครและคูปองมีอายุ 30 วัน สำหรับใช้ซื้อสินค้าราคาปกติ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ

  สำหรับสมาชิกที่อัปเกรดสถานะเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ จะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 200 บาท จำนวน 3 ใบ มูลค่ารวม 600 บาท

  • สำหรับคูปองส่วนลดใบแรก มูลค่า 200 บาท ใช้ได้ตั้งแต่วันที่สมัคร และคูปองมีอายุ 30 วัน สำหรับใช้ซื้อสินค้าราคาปกติ 200 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ
  • สำหรับคูปองส่วนลดใบที่สอง มูลค่า 200 บาท ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 31 นับจากวันที่สมัครและคูปองมีอายุ 30 วัน สำหรับใช้ซื้อสินค้าราคาปกติ 1,500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ
  • สำหรับคูปองส่วนลดใบที่สาม มูลค่า 200 บาท ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 61 นับจากวันที่สมัครและคูปองมีอายุ 30 วัน สำหรับใช้ซื้อสินค้าราคาปกติ 1,500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ

  สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ จะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 300 บาท จำนวน 3 ใบ มูลค่ารวม 900 บาท

  • สำหรับคูปองส่วนลดใบแรก มูลค่า 300 บาท ใช้ได้ตั้งแต่วันที่สมัคร และคูปองมีอายุ 30 วัน สำหรับใช้ซื้อสินค้าราคาปกติ 300 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ
  • สำหรับคูปองส่วนลดใบที่สอง มูลค่า 300 บาท ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 31 นับจากวันที่สมัครและคูปองมีอายุ 30 วัน สำหรับใช้ซื้อสินค้าราคาปกติ 2,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ
  • สำหรับคูปองส่วนลดใบที่สาม มูลค่า 300 บาท ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 61 นับจากวันที่สมัครและคูปองมีอายุ 30 วัน สำหรับใช้ซื้อสินค้าราคาปกติ 2,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ
 3. คูปองส่วนลดนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาปกติเท่านั้น ยกเว้นผลิตภัณฑ์ยา (นิวทริไลท์ ไบโอซี พลัส และนิวทริไลท์ กลูโคซามีน), สื่อส่งเสริมธุรกิจ, สินค้ากลุ่มข้าวสาร, แอมเวย์ คาเฟ่ และค่าบริการ
 4. คูปองส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ อาทิ SOP (โปรแกรมสั่งซื้อต่อเนื่อง),BodyKey Jump Start kits, BodyKey Signature Kit, E-Starter kit 150 & 300 บาท, Nutrilite Q Plus Breakfast set, A Happy, A Start, โปรโมชั่นประจำเดือน โปรโมชั่นพิเศษ โปรโมชั่นผ่อน 0% และสินค้าราคาพิเศษจากโปรแกรม A Point คูปองส่วนลดอื่นๆ รวมทั้ง โค้ดโปรโมชั่น, Flash Sale & Flash Deal promotion
 5. คูปองส่วนลดนี้จำกัดการใช้ 1 คูปอง / 1 รหัส / การสั่งซื้อ ในทุกช่องทางการสั่งซื้อ
 6. คูปองส่วนลดนี้ใช้ได้เพียง 1 ครั้ง ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่น เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวเท่านั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. การสั่งซื้อสินค้าและการหักส่วนลด PV/BV ในการสั่งซื้อสินค้าเมื่อใช้คูปองส่วนลดนี้ PV/BV ของสินค้าที่ใช้ส่วนลดจะลดลงตาม PV/BV ของส่วนลดที่ใช้
  • สมาชิกใหม่ เมื่อใช้ส่วนลดนี้ PV/BV ของสินค้าที่ใช้ส่วนลดจะลดลงตาม PV/BV ของส่วนลดที่ใช้ คือ ส่วนลด 31 PV และ 100 BV
  • สำหรับสมาชิกที่อัปเกรดสถานะเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ เมื่อใช้ส่วนลดนี้ PV/BV ของสินค้าที่ใช้ส่วนลดจะลดลงตาม PV/BV ของส่วนลดที่ใช้ คือ ส่วนลด 62 PV และ 200 BV
  • สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ เมื่อใช้ส่วนลดนี้ PV/BV ของสินค้าที่ใช้ส่วนลดจะลดลงตาม PV/BV ของส่วนลดที่ใช้ คือ ส่วนลด 93 PV และ 300 BV
 8. การยกเลิกและการคืนสินค้า
  • การยกเลิกการสั่งซื้อ จะได้รับเงินสดและคูปองส่วนลด (ส่วนลดยังไม่หมดอายุ) ตามจำนวนที่จ่ายไป โดยสามารถนำคูปองส่วนลดไปใช้ได้อีกภายในวันหมดอายุเดิม
  • การคืนสินค้าทุกกรณี จะไม่ได้รับคูปองส่วนลดคืนในระบบ และจะได้รับเงินสดหรือใบสำคัญลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์คืนตามจำนวนที่จ่ายไปเท่านั้น
 9. กรณีลาออก
  • การลาออกภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่มีการใช้คูปองส่วนลด จะได้รับเงินสดค่าชุดสมัครคืน แต่หากมีการใช้คูปองส่วนลดแล้วจะทำการหักลบออกจากค่าชุดสมัคร
  • กรณีลาออกเกินกำหนดระยะเวลาหลังจากวันสมัคร จะไม่ได้รับเงินค่าชุดสมัครคืน
 10. คูปองส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ทุกช่องทาง ได้แก่ แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา / www.amway.co.th / แอปพลิเคชั่น Amway Click / ไลน์ Amway Thailand / Amway Contact Center 0-2725-8000
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและอยู่ภายใต้จรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ

ขั้นตอนการใช้
คูปองส่วนลด
(E-Coupon)