01 FEB 2022 สุขภาพ 1 นาทีในการอ่าน 405 VIEWS

โปรโมชั่นนิวทริไลท์ ซิสแทนเช และ กิงโก พลัส

เริ่มตั้งแต่ 02 JAN 2022 - 31 JAN 2022

Jan_Nutrilite-2022-detail0.jpg


รายละเอียดโปรโมชั่น

🟣 ชุดที่ 1: ซื้อนิวทริไลท์ ซิสแทนเช 2 ขวด ราคาพิเศษเพียง 2,400 บาท (ราคาสมาชิก) จากราคาปกติ 2,824 บาท (ราคาสมาชิก)

🟢 ชุดที่ 2: ซื้อนิวทริไลท์ กิงโก พลัส 2 ขวด ราคาพิเศษเพียง 2,200 บาท (ราคาสมาชิก) จากราคาปกติ 2,544 บาท (ราคาสมาชิก)

พร้อมรับสิทธิ์แลกซื้อ นิวทริไลท์ วิตามินบี พลัส 1 ขวด ในราคาพิเศษเพียง 200 บาท (ราคาสมาชิก) จากราคาปกติ 480 บาท (ราคาสมาชิก) หรือ 530 บาท (ราคาขายปลีก)

2 ม.ค. 65 - 4 ม.ค. 65
จำหน่ายสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป (สั่งซื้อได้ทั้ง 2 รายการ จำกัดรายการละ 2 ชุด/รหัสประจำตัว) เริ่ม 10.30 น. วันที่ 2 ม.ค. 65 เป็นต้นไป ทุกช่องทาง

5 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65
จําหน่ายทั่วไป เริ่ม 10.30 น. วันที่ 5 ม.ค. 65 เป็นต้นไป ทุกช่องทาง


หมายเหตุ:
  • สมาชิก SOP รับสิทธิ์ผ่อนผันการซื้อ SOP ในช่วงโปรโมชั่นปกติ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแค็ตตาล็อกแอมเวย์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 - มกราคม 2565 หน้า 241
  • ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นทุกรายการ
  • สินค้าแลกซื้อได้รับพีวี/บีวี ตามสัดส่วน
  • สินค้ามีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบ ณ จุดขาย / แอมเวย์ ช็อป / โทร. 0-2725-8000 / www.amway.co.th / เฟซบุ๊กหรือไลน์ Amway Thailand