08 JUL 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 1 นาทีในการอ่าน 3997 VIEWS

ฝุ่นละออง สารพิษ และอนุภาค ที่ก่อให้เกิดภัยร้ายต่อสุขภาพมนุษย์

1516592739213.jpg


สารพิษและอนุภาคที่ก่อให้เกิดภัยร้ายต่อสุขภาพมนุษย์

▸ ฝุ่นละออง
สามารถแพร่กระจายเข้าถึงบริเวณลึกที่สุดของปอดและทำให้เกิดโรคหอบหืด หายใจไม่ออก หรือโรคหลอดลมอักเสบ และอาจนำไปสู่โรคมะเร็งปอด

▸ ฟอร์มาลดีไฮด์
ทำลายระบบการทำงานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา จมูก และทางเดินหายใจ มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งโพรงจมูก และหากได้รับในปริมาณเข้มข้นมากอาจทำให้หมดสติและอาจถึงแก่ชีวิต

1516592754333.jpg


▸ ไฮโดรคาร์บอน
เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นสาเหตุให้เกิดควัน ทำให้หายใจลำบาก ทำลายปอด ลดระบบการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ และนำไปสู่โรคมะเร็ง

▸ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
มีผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ โดยทำให้เกิดการอักเสบและการระคายเคืองเรื้อรังที่มา:

  • บทความเรื่องมลพิษในอากาศกับปัญหาสุขภาพ โดยราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
  • บทความเรื่องพิษจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


1516763850718.jpg


ฝุ่นละออง (Suspended Particulate Matter; SPM)

ฝุ่นละอองอาจเป็นของแข็งหรือของเหลวก็ได้ มีขนาดตั้งแต่ 0.002 ไมครอน* มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ไปจนถึงขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน ซึ่งเป็นฝุ่นทรายขนาดใหญ่ (ฝุ่นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีขนาด 50 ไมครอนขึ้นไป) โดย U.S. EPA (The United States Environmental Protection Agency) ได้กำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นขนาดเล็กเป็น 2 ชนิด คือ PM10 และ PM2.5 ดังนี้

1547714817940.jpg


เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-10 ไมครอน เกิดจากการจราจรบนถนนที่ไม่ได้ลาดยาง การขนส่งวัสดุฝุ่นจากกิจกรรมบดย่อยหิน


1516763849012.jpg


เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีแหล่งกำเนิดจากควันเสียรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ควันที่เกิดจากการหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน นอกจากนี้ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ และสาร Volatile Organic Compounds ซึ่งก็คือกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอได้ง่ายที่อุณหภูมิและความดันปกติจะทำปฏิกิริยากับสารอื่นในอากาศ ทำให้เกิดฝุ่นละเอียดได้


ฝุ่นละอองขนาดเล็กมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เมื่อหายใจเข้าไปในปอดจะเข้าไปอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่ได้รับฝุ่น PM10 ในระดับหนึ่งจะทำให้เกิดโรคหอบหืด ขณะที่ฝุ่น PM2.5 ทำให้มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคปอดเพิ่มขึ้น อีกทั้งเกี่ยวโยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหอบหืด และเด็ก จะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนปกติทั่วไป


* ไมครอนเป็นหน่วยวัด โดย 10,000 ไมครอน เท่ากับ 1 เซนติเมตร


สนใจผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อนักธุรกิจแอมเวย์ทั่วประเทศ หรือ Amway Contact Center
0-2725-8000 หรือ คลิกสั่งซื้อออนไลน์และดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.amway.co.th