16 NOV 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 4580 VIEWS 25 แชร์

มาตรฐานการสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital communication standards)

1576031584595.png


มาตรฐานการสื่อสารแบบดิจิทัลตัวช่วยที่จะทำให้ท่านเข้าใจการทำธุรกิจแอมเวย์บนสื่อดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง และตรงใจผู้มุ่งหวังมากยิ่งขึ้น

coreplus-detail07.jpg coreplus-detail08.jpg


DCS_Button_4_1

DCS_Button_4_2


DCS_Button_5_01

DCS_Button_5_02
DSC_content1


DSC_content2

สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ทุกระดับรวมถึงนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรและสูงขึ้นไปสามารถโพสต์การทำธุรกิจอื่นของตนบนสื่อออนไลน์ร่วมกับธุรกิจแอมเวย์ได้บนพื้นที่ดิจิทัลส่วนตัวของตนเอง คือ Facebook Twitter Instagram โดยที่สินค้าหรือธุรกิจเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นสินค้าหรือธุรกิจคู่แข่งทางธุรกิจแอมเวย์

DSC_content5


DSC_content3

นักธุรกิจแอมเวย์ไม่สามารถใช้รูปผลิตภัณฑ์หรือชื่อแบรนด์ของแอมเวย์ในชื่อโดเมน ชื่อบัญชีผู้ใช้ ชื่อหน้าเพจ ที่อยู่อีเมล์ รูปโปรไฟล์ รูปหน้าปก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอมเวย์

ตัวอย่าง นักธุรกิจแอมเวย์ตั้งชื่อเฟสบุ๊คแฟนเพจของตนเองว่า “หุ่นดีด้วยบอดี้คีย์ โดย จุ๊บแจง” ชื่อเฟสบุ๊คแฟนเพจนี้ไม่สามารถนำมาใช้งานได้เนื่องจากมีการนำชื่อบอดี้คีย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์มาใช้ในการตั้งชื่อ นักธุรกิจแอมเวย์สามารถใช้ชื่อของตนเองที่สามารถระบุตัวตนในการตั้งชื่อเฟสบุ๊คแฟนเพจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแอมเวย์ได้

DSC_content6


DSC_content4

นักธุรกิจแอมเวย์สามารถเพิ่มสติ๊กเกอร์ วิดีโอสติ๊กเกอร์ ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว หรืออื่นๆ กับ รูปภาพ หรือ วิดีโอ ที่ผลิตโดยแอมเวย์ ซึ่งนักธุรกิจได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ได้ เพียงแต่เนื้อหาผลิตภัณฑ์ต้องครบถ้วนและถูกต้อง


DSC_content10

DSC_content8

DSC_content9

DCS_contract