17 OCT 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 73 VIEWS

เปลี่ยนเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น | นิตยสารอะชีฟ ฉบับสิงหาคม 2564

aug21-home1-03.png


mar21-home1-12.png


แผ่นกรองอากาศ ผ่านอะไรมาบ้าง

aug21-home1-06.png


aug21-home1-04.png


เมื่อแผ่นกรองของเครื่องกรองอากาศผ่านการใช้งานนานวันแผ่นกรองจะอุดตัน อากาศไม่สามารถไหลผ่านได้ ทำให้สิ่งปนเปื้อนในอากาศที่ถูกกรองในเครื่องกรองอากาศแล้วปลิวออกมาปนเปื้อนกับอากาศภายนอกอีกซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ความถี่ในการเปลี่ยนแผ่นกรองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้งาน ระดับแรงลม และปริมาณฝุ่นภายในห้อง/รถยนต์


aug21-home1-05.png


mar21-home1-08.png

ไส้กรอง เครื่อกรองน้ำ กรองสิ่งปนเปื้อนไว้มากมาย


aug21-home1-07.png


aug21-home1-08.png


ชุดไส้กรองของเครื่องกรองน้ำที่หมดอายุจะทำให้พื้นที่ผิวในรูพรุนของไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ ซึ่งทำหน้าที่หลักในการดักจับสิ่งเจือปนลดลงหรือหมดไป ส่งผลให้ความสามารถในการกรองน้ำลดลง สิ่งปนเปื้อนที่เคยถูกดักจับไว้อาจหลุดและปะปนออกมากับน้ำกรองได้ ส่วนหลอดยูวี เมื่อครบกำหนด 1 ปี พบว่าปริมาณแสงยูวีลดลง ทำให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคลดลง

aug21-home1-09.png


ชุดไส้กรองน้ำ อีสปริง มีอายุการใช้งานที่ระดับการกรองน้ำ 5,000 ลิตร หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับว่าจะถึงกำหนดใดก่อน เมื่อครบกำหนดควรเปลี่ยนไส้กรองเพื่อน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี


ทำไมต้องเปลี่ยนไส้กรองaug21-home1-10.png

เปลี่ยนแผ่นกรองและไส้กรองทุกครั้ง
เมื่อมีสัญญาณเตือน

เพื่อไม่ให้ความสามารถในการกรองสิ่งปนเปื้อนลดลงและเสื่อมประสิทธิภาพตามอายุการใช้งาน

aug21-home1-11.png


aug21-home1-12.png

เสียบปลั๊กไฟตลอดเวลา แม้ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับเครื่องกรองน้ำ อีสปริง เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์
และแอทโมสเฟียร์ สกาย เพื่อการนับอายุการใช้งานของไส้กรองหรือแผ่นกรองได้อย่างถูกต้อง