17 OCT 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 5 นาทีในการอ่าน

ถามตอบ กับเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ มินิ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกรกฎาคม 2564

jul21-home1-22.png


jul21-home1-09.png
แอทโมสเฟียร์ มินิ มีประสิทธิภาพการกรองสูงกว่า HEPA
หมายถึงอย่างไร ?

HEPA หรือ High Efficiency Particulate Air คือ มาตรฐานของแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง แผ่นกรองที่จะได้ชื่อว่าเป็นแผ่นกรอง HEPA จะต้องผ่านการรับรองประสิทธิภาพการทำงานตามมาตรฐาน ซึ่งมี 2 มาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน คือ

1) มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งสหรัฐอเมริกา (ASME) และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา (U.S. DOE) กำหนดว่า แผ่นกรองจะต้องสามารถกรองอากาศได้ 99.97% ของอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 0.3 ไมครอน

2) มาตรฐานยุโรปได้กำหนดว่า แผ่นกรองจะต้องสามารถกรองอากาศได้อย่างน้อย 99.95% ของอนุภาคที่สามารถกรองได้
ซึ่งเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ มีประสิทธิภาพการกรองขนาดอนุภาคในอากาศเล็กถึง 0.0024 ไมครอน* ได้ 99.99%* จึงมีประสิทธิภาพการกรองอากาศสูงกว่าที่ทั้ง 2 มาตรฐานได้กำหนดไว้


* ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน EN1822 European HEPA ผลทดสอบแบบ Single Pass Efficiency


jul21-home1-10.png
ควรวางเครื่องในห้องอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?

แอทโมสเฟียร์ มินิ ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในห้องที่มีขนาด 200 ตารางฟุตหรือ 19 ตารางเมตร

jul21-home1-12.png

• ควรตั้งตัวเครื่องให้ใกล้กับปลั๊กไฟและห่างจากช่องระบายความร้อนและความเย็น
• เครื่องสามารถทำงาน ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในห้องที่ปิดประตูและหน้าต่าง

jul21-home1-03.png


jul21-home1-15.png

• หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการสัญจรพลุกพล่าน บริเวณที่ตั้งของตัวเครื่องจะต้องมีพื้นที่ว่าง เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้สะดวก
• ห้ามวางสิ่งของที่ด้านหน้าเครื่องกรองอากาศ
• ห้ามวางสายไฟในบริเวณที่เดินผ่านไปมาบ่อยเพื่อป้องกันการสะดุดล้ม
• ห้ามมีสิ่งใดมาปกคลุมสายไฟหรือซ่อนสายไฟไว้ใต้ผืนพรมและเสื่อ


jul21-home1-11.png

ควรทำความสะอาดแผ่นกรองหยาบหรือไม่ ?

jul21-home1-04.png


ควรทำความสะอาดแผ่นกรองหยาบ หากมีฝุ่นจำนวนมากเริ่มติดอยู่ด้านหน้าแผ่นกรอง ให้ใช้วิธีดูดฝุ่นหรือใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด ทั้งนี้ ห้ามทำความสะอาดด้วยน้ำหรือของเหลวใดๆ


jul21-home1-16.png

แผ่นกรอง 3 in 1 มีอายุใช้งานนานแค่ไหน ?

jul21-home1-05.png


แผ่นกรอง 3 in 1 มีอายุใช้งานระหว่าง 6 - 10 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศ ระดับความแรงลม และชั่วโมงการใช้งานในแต่ละวัน โดยแนะนำเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือน และต้องเสียบปลั๊กไฟตลอดเวลา เพื่อการนับอายุการใช้งานได้อย่างถูกต้อง


jul21-home1-17.png

อายุการใช้งานของแผ่นกรองสามารถใช้ได้นานเกิน 10 เดือนหรือไม่ ?

jul21-home1-06.png


แอทโมสเฟียร์ มินิ ถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง/วัน และ 7 วัน/สัปดาห์ โดยอายุการใช้งานสูงสุดของแผ่นกรองคือ 10 เดือน หากเกินกำหนด 10 เดือน ประสิทธิภาพของระบบกรองอากาศจะลดลง ซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะยังมีคุณสมบัติตรงตามคำกล่าวอ้าง จึงควรเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนขึ้น


jul21-home1-18.png
ช่วยแนะนำเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สำหรับห้องขนาดตามด้านล่างนี้
ห้องขนาด 30 ตร.ม. แนะนำ แอทโมสเฟียร์ สกาย หรือ แอทโมสเฟียร์ มินิ ?

jul21-home1-07.png

แนะนำให้ใช้ แอทโมสเฟียร์ สกาย ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า เนื่องจากขนาดห้องไม่เกิน 43 ตร.ม. หากใช้ แอทโมสเฟียร์ มินิ ประสิทธิภาพการกรองอาจไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้าง และระยะเวลาในการทำให้ห้องสะอาดจะนานกว่าห้องขนาด 60 ตร.ม. แนะนำ แอทโมสเฟียร์ สกาย 1 เครื่อง + แอทโมสเฟียร์ มินิ 1 เครื่อง
ใช่หรือไม่ ?

jul21-home1-08.png


แนะนำให้ใช้ทั้ง 2 รุ่น คือ แอทโมสเฟียร์ สกาย และมินิ เพื่อให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่กล่าวอ้าง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการวางเครื่องในห้อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำความสะอาดอากาศให้สูงสุดควรวางอยู่คนละด้านของห้อง


jul21-home1-19.png
พื้นที่ที่แนะนำ 19 ตร.ม. หมายถึงอะไร ?

jul21-home1-13.png


พื้นที่ที่แนะนำคือ ขนาดพื้นที่ของห้องปิดที่ต้องการให้แอทโมสเฟียร์ มินิ กรองอากาศภายในห้องให้สะอาด ซึ่งไม่นับรวมพื้นที่ของห้องน้ำ ระเบียงห้อง หรืออื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่เครื่องกรองอากาศปล่อยอากาศสะอาดเข้าถึง


jul21-home1-21.png


แก้ไขข้อมูลอะชีฟฉบับมิถุนายน 2564 หน้า 40

ส่วนหนึ่งของสิ่งปนเปื้อนในอากาศกว่า 300 ชนิด* ที่ แอทโมสเฟียร์ มินิ กรองได้


jul21-home1-14.png


* ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระด้วยวิธีการประเมินด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์