17 OCT 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 7 นาทีในการอ่าน

ใหม่! เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมิถุนายน 2564

เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ
มั่นใจกรองสารก่อภูมิแพ้และ PM2.5
ได้ 99.99%1 เพื่ออากาศสะอาดยิ่งขึ้น

jun21-home1-06.png


ตอบโจทย์เรื่องภูมิแพ้

กรองสารก่อภูมิแพ้ได้จำนวนมาก และกรองสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้กว่า 300 ชนิด2

jun21-home1-07.png

แบคทีเรีย

jun21-home1-13.png

ไวรัส

jun21-home1-14.png

กลิ่นอาหาร

jun21-home1-08.png

ละอองเกสร 61 ชนิด

jun21-home1-09.png

สารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ

jun21-home1-12.png

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย

jun21-home1-10.png

ควันบุหรี่

jun21-home1-11.png

เชื้อรา

jun21-home1-15.png

ฟอร์มาลดีไฮด์

jun21-home1-17.png

ราต่างๆ

jun21-home1-18.png

ไรฝุ่น

jun21-home1-19.png

รังแค

jun21-home1-16.png

jun21-home1-04.png

ฝุ่น PM2.5 ไม่ใช่ฝุ่นที่ร้ายที่สุด

jun21-home1-20.png


jun21-home1-21.png

jun21-home1-04.png
มั่นใจด้วยประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก ถึง 0.0024 ไมครอน5 กรองสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้กว่า 300 ชนิด6
jun21-home1-22.png

ส่วนหนึ่งของสิ่งปนเปื้อนในอากาศกว่า 300 ชนิด6 ที่ แอทโมสเฟียร์ มินิ กรองได้

jun21-home1-23.png

jun21-home1-26.png

ควบคุมการทำงานจากทุกหนแห่งด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ผ่านแอปพลิเคชัน Atmosphere Connect

jun21-home1-27.png

ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นจากการประกอบอาหาร เป็นต้น

jun21-home1-28.png

ลดสารเคมีปนเปื้อนในอากาศ 13 ชนิด7

jun21-home1-29.png

สามารถกรองอากาศในห้องขนาด 19 ตารางเมตร ด้วยอัตราการกรองอากาสะอาด CADR สูงถึง 130 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ที่ความแรงลมระดับ 3

jun21-home1-30.png

ติดตั้งระบบ RFID เพื่อบันทึกการทำงานและเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองได้อย่างแม่นยำ

jun21-home1-31.png

นอนหลับสนิทด้วยโหมดการทำงานกลางคืน (Night Mode) jun21-home1-25.png


มั่นใจด้วยมาตรฐานรับรองระดับสากล

jun21-home1-33.png

ได้รับการรับรองมาตรฐานในการกำจัดสารก่อให้เกิดภูมิแพ้จาก Allergy UK สามารถลดหรือกรองสารก่อภูมิแพ้ได้ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะที่จะใช้กับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อากาศ

jun21-home1-34.png

ได้รับการรับรองประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง ควัน ละออง เกสรดอกไม้ จากสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน


Atmosphere Connect Application
• ควบคุมการทำงานจากทุกที่
• ตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้งในและนอกบ้าน
• ตรวจสอบอายุการใช้งานแผ่นกรอง พร้อมสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน
jun21-home1-35.png

1, 3, 4, 5 ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน EN1822 European HEPA ผลทดสอบแบบ Single Pass Efficiency / 2, 6 ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระด้วยวิธีการ ประเมินด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ / 7 ทดสอบโดยปล่อยสิ่งปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่เครื่องกรองอากาศในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม

jun21-home1-36.png

คือกรองหยาบ กรองกลิ่น และกรองฝุ่น ด้วยแผ่นกรอง 3 in 1 แอทโมสเฟียร์ มินิ

jun21-home1-38.png


กรองหยาบ
กรองฝุ่นผงที่มีขนาดใหญ่

jun21-home1-39.png


กรองกลิ่น
ขจัดสารเคมีและกลิ่นไม่พึงประสงค์

jun21-home1-40.png


กรองฝุ่น (HEPA)
ดักจับฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็ก

jun21-home1-37.png


แผ่นกรอง 3 in 1 แอทโมสเฟียร์ มินิ
3 ประสิทธิภาพใน 1 แผ่นกรอง
ภายในประกอบด้วย กรองหยาบกรองกลิ่น และกรองฝุ่น อายุการใช้งานสูงสุด 10 เดือน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาใช้งานและระดับแรงลมที่ใช้ ควรเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือน


เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ มินิ

jun21-home1-03.png


รหัส 124746TH
ราคาสมาชิก 22,500 บาท
ราคาขายปลีก 24,750 บาท
P7500 B22500

รับประกันความพอใจ 90 วัน และรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนรับประกันทางออนไลน์ตามเงื่อนไขของบริษัท


วิดีโอผลิตภัณฑ์
แผ่นกรองอากาศ 3 in 1 แอทโมสเฟียร์ มินิ

jun21-home1-42.png


รหัส 123322Z
ราคาสมาชิก 3,982 บาท
ราคาขายปลีก 4,380 บาท
P1327 B3982

รับประกันความพอใจ 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ตามใบเสร็จรับเงิน หรือวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์จริงกรณีจัดส่งถึงบ้าน


12 มิ.ย. 64 - 15 มิ.ย. 64
จำหน่ายสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป (จำกัดการสั่งซื้อ 1 เครื่อง/รหัสประจำตัว) เริ่ม 10.30 น. วันที่ 12 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ทุกช่องทาง

16 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป
จำหน่ายทั่วไป เริ่ม 10.30 น. วันที่ 16 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ทุกช่องทาง

jun21-home1-43.png


มอบอากาศสะอาดด้วย ด้วยเครื่องกรองอากาศ
แอทโมสเฟียร์ สกายและแอทโมสเฟียร์ มินิ

jun21-home1-45.png


jun21-home1-44.pngjun21-home1-46.png