17 OCT 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 4 นาทีในการอ่าน 74 VIEWS

แค่ "เปลี่ยน" ก็ "สะอาด" | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมีนาคม 2564

mar21-home1-01.png

แค่ "เปลี่ยน" ก็ "สะอาด"

mar21-home1-02.png

คุณละเลยสัญญาณเตือนของเครื่องกรองอากาศ หรือเครื่องกรองน้ำอยู่หรือเปล่า ?

คุณไม่ต้องตั้งคำถามเหล่านี้ หากคุณทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองและไส้กรองตามระยะเวลาที่เหมาะสม การเปลี่ยนไส้กรองและแผ่นกรองทุกครั้งเมื่อมีสัญญาณเตือนจึงเป็นเรื่องสำคัญ! เพื่อไม่ให้ความสามารถในการกรองสิ่งปนเปื้อนลดน้อยลงและเสื่อมประสิทธิภาพตามอายุการใช้งาน หากละเลยไม่เปลี่ยนตามกำหนด ก็เท่ากับละเลยต่อความสะอาดของน้ำและอากาศที่อาจส่งผลต่อสุขภาพเราได้

mar21-home1-line-blue.png

ง่ายๆ 4 ขั้นตอน

mar21-home1-03.png

mar21-home1-04.png

สังเกตสัญลักษณ์หน้าจอ

มีสัญญาณเตือนขึ้น

mar21-home1-05.png

mar21-home1-06.png

สั่งซื้อสินค้า

เปลี่ยนไส้กรอง/แผ่นกรองทันที

mar21-home1-line-blue.png

mar21-home1-07.png

เสียบปลั๊กไฟตลอดเวลาแม้ไม่ได้เปิดใช้งาน สำหรับเครื่องกรองน้ำ อีสปริง เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ และแอทโมสเฟียร์ สกาย เพื่อการนับอายุการใช้งานของไส้กรองหรือแผ่นกรองได้อย่างถูกต้อง

mar21-home1-line-blue.png

ให้น้ำใสๆ ยังสะอาดอยู่เสมอ

mar21-home1-08.png

ชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำที่หมดอายุ ทำให้พื้นที่ผิวในรูพรุนของไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ ซึ่งทำหน้าที่หลักในการดักจับสิ่งเจือปนจะลดลงหรือหมดไป ทำให้ความสามารถในการกรองน้ำลดลง สิ่งปนเปื้อนที่เคยถูกดักจับไว้อาจหลุดและปะปนออกมากับน้ำกรองได้ ส่วนหลอดยูวี เมื่อครบกำหนด 1 ปี พบว่าปริมาณแสงยูวีลดลง ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคลดลง

ชุดไส้กรองน้ำ eSpring ประกอบด้วย

mar21-home1-09.png

ไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ และ หลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสิ่งปนเปื้อนออกมาในน้ำกรอง ภาพจำลองขยาย 1,500 เท่า

mar21-home1-19.png mar21-home1-20.png

ไส้กรองใหม่

ไส้กรองหมดอายุmar21-home1-11.png

ชุดไส้กรองน้ำ อีสปริง มีอายุการใช้งานที่ระดับการกรองน้ำ 5,000 ลิตร หรือ 1 ปี

ขึ้นอยู่กับว่าจะถึงกำหนดใดก่อน และกรุณาเสียบปลั๊กไฟตลอดเวลาเพื่อการแจ้งเตือนที่ตรงเวลา เมื่อครบกำหนดควรเปลี่ยนไส้กรองเพื่อน้ำสะอาด เพื่อสุขภาพที่ดี

ทำไมต้องเปลี่ยนไส้กรอง

mar21-home1-line-blue.png

ให้อากาศในบ้านสะอาดอยู่เสมอ

mar21-home1-12.png

แผ่นกรองของเครื่องกรองอากาศ เมื่อผ่านการใช้งานนานวัน แผ่นกรองจะอุดตัน อากาศไม่สามารถไหลผ่านได้ ทำให้สิ่งปนเปื้อนในอากาศที่ถูกกรองในเครื่องกรองอากาศแล้ว ปลิวออกมาปนเปื้อนกับอากาศภายนอกอีก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ความถี่ในการเปลี่ยนแผ่นกรองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้งานระดับแรงลม และปริมาณฝุ่นภายในห้อง/รถยนต์ สำหรับแอทโมสเฟียร์ สกาย สามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชั่น Atmosphere Connect ได้

mar21-home1-13.png

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ic_click.png

Android

ic_click.png

iOS


mar21-home1-14.png

เพียงสังเกตสัญลักษณ์ที่หน้าเครื่อง ก็ทราบได้ทันทีว่า ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วหรือยัง

mar21-home1-21.png

หน้าจอแสดงคำว่า “Replace Cartridge”
ที่รูปชุดไส้กรอง “ไฟสีน้ำเงินกะพริบ”

mar21-home1-22.png

หน้าจอขึ้นไฟสีแดงที่รูปแผ่นกรอง

mar21-home1-23.png

หน้าจอขึ้นไฟสีแดงที่รูปแผ่นกรอง

mar21-home1-24.png

หน้าจอขึ้นไฟสีแดงที่รูปแผ่นกรอง