บรรจุภัณฑ์ พลาสติก... "ตัวร้าย" หรือ "ฮีโร่" อยู่ที่เรา | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมีนาคม 2564

body1.jpg

dev1_csr_mar_2021.jpg

dev11_csr_mar_2021.jpgdev12_csr_mar_2021.jpg

• เผาทำลาย
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ

• ฝังกลบ
ใช้เวลาย่อยสลาย 450 ปี และกลายเป็นขยะสะสม


body2_csr_mar_2021.jpg

คุณสร้าง "ฮีโร่" ได้

- คัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติก
- นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อใช้งานอย่างคุ้มค่า
- ดีต่อสิ่งแวดล้อม
  • ลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด ลดมลพิษ 
  • ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เช่น น้ำ ปิโตรเลียม และถ่านหิน ในการผลิตพลาสติกใหม่


มาสร้างฮีโร่ด้วยกัน

เพียงรวบรวมบรรจุภัณฑ์ พลาสติกเปล่าของผลิตภัณฑ์ แอมเวย์ แล้วนำมาคืนที่ แอมเวย์ ช็อป