19 OCT 2021 คอร์ปอเรตและกิจกรรมเพื่อสังคม 2 นาทีในการอ่าน 82 VIEWS

ฟาร์มสุขภาพของหนู ปี2 | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมีนาคม 2564

โครงการฟาร์มสุขภาพของหนู ปี 2 ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม โอกาสให้เด็กนักเรียนกว่า 2,900 คนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 19 แห่งในพื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัด (สงขลา กระบี่ ตรัง สตูล พัทลุง และนครศรีธรรมราช) ได้มีผลผลิตที่มีคุณค่าสารอาหารและปลอดภัย จากฟาร์มสุขภาพของหนูภายในโรงเรียนมาทำอาหารอร่อยๆ และคงคุณค่าโภชนาการทุกมื้อ

htextcsr_mar21.jpg

csr_mar21-03.pngcsr_mar21_Quo2.png
csr_mar21_Quo3.pngcsr_mar21_Quo4.png
csr_mar21_Quo5.pngcsr_mar21_Quo6.png
csr_mar21_Quo7.pngcsr_mar21_Quo8.png
csr_mar21_Quo9.pngcsr_mar21_Quo00.png

csr_mar21_body2.png

แล้วพบกันใหม่ในโครงการ
ฟาร์มสุขภาพของหนู ปี 3
กับพื้นที่ใหม่ที่เราจะร่วมขยายฟาร์มสุขภาพให้น้องๆ ไปด้วยกันอีกครั้ง
โภชนาการที่ดีเพื่อเด็กเติบโตสมวัย สังคมไทยเข้มแข็งยั่งยืน