17 OCT 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 2450 VIEWS

ฝุ่นจิ๋วยิ่งเล็ก ยิ่งร้าย มั่นใจให้แอทโมสเฟียร์ สกาย ดูแลอากาศสะอาดในบ้านคุณ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมกราคม 2564

ฝุ่นจิ๋ว ยิ่งเล็ก ยิ่งร้าย

มั่นใจให้แอทโมสเฟียร์ สกาย
ดูแลอากาศสะอาดในบ้านคุณ

เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย ให้ห่างไกลมลพิษ


jan21-home2-01.png


jan21-home2-02.png


jan21-home2-03.png


jan21-home2-05.png

แอทโมสเฟียร์ สกาย มีอัตราปล่อยอากาศสะอาดได้ 8.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที หรือ 300 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ซึ่งได้รับการรับรองโดยสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเทศสหรัฐอเมริกา

8.5 ลูกบาศก์เมตร = 8,500 ลิตร

เปรียบเทียบ 8,500 ลิตร = น้ำดื่มขวดขนาด 2 ลิตร จำนวน 4,250 ขวด

jan21-home2-05.png


4,250 ขวด (ขนาด 2 ลิตร) ภายใน 1 นาที

หรืออาจกล่าวได้ว่า ภายใน 1 นาที แอทโมสเฟียร์ สกาย สามารถปล่อยอากาศสะอาดได้เทียบเท่ากับขวดน้ำขนาด 2 ลิตร ถึง 4,250 ขวด

jan21-home2-06.png


70 ขวด (ขนาด 2 ลิตร) ภายใน 1 วินาที

หรือขวดน้ำขนาด 2 ลิตร จำนวน 70 ขวด ภายใน 1 วินาที


* จากผลวิจัยการตลาดด้านยอดขายทั่วโลก ปี 2019 โดย Verify Markets โดยพิจารณาตามหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์
** ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน EN1822 European HEPA Test ผลทดสอบแบบ Single Pass Efficiency