17 OCT 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 724 VIEWS

สุขภาพดินดี เป็นพื้นฐานของผลิตผลที่มีคุณภาพ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกุมภาพันธ์ 2564

Nutriplant_Plant_Feb21.jpg

เติมธาตุอาหารให้ดินด้วย

นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส

ประโยชน์ของนิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส


การปรับปรุงดินให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืชมากขึ้น ย่อมทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น

body31.jpg

body32.jpg

สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80

Body40.jpg

  1. เพิ่มอัตราการซึมน้ำลงไปในดิน ชั้นดินเก็บน้ำไว้ให้พืชใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
  2. รากดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น ในสภาพที่ดินมีอุณหภูมิเหมาะสม
  3. ดินชั้นบนมีโอกาสฟื้นตัวและสะสมธาตุอาหารในดินชั้นบนได้มากขึ้น

Body41.jpg

ขณะที่จุลินทรีย์ดินมีชีวิตอยู่จะสังเคราะห์สารอินทรีย์ต่างๆ และเมื่อตายไปก็ยังเหลือสารอินทรีย์ จากการสลายของซากจุลินทรีย์ไว้ในดิน สำหรับสารประกอบพวกคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้ เมื่อแห้งจะมีสภาพผลักน้ำ จึงทำให้เปียกชื้นใหม่ได้ยาก

Body51.jpg
นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส
ผลิตภัณฑ์รู้ใจ “ดิน” ตัวจริงของเกษตรกร