09 JAN 2023 บทความผลิตภัณฑ์ 1 นาทีในการอ่าน 873 VIEWS

นิวทริแพลนท์ เอจี พลัส สูตรใหม่ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกุมภาพันธ์ 2566

h1_Agriculture_Feb23.png

นิวทริแพลนท์
เอจี พลัส สูตรใหม่

ผลิตโดยกระบวนการทางชีวภาพ เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้พืชเอาชนะผลกระทบเชิงลบ อันเกิดจากความเครียด ทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ประกอบด้วย ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่มีประโยชน์กับพืช

นิวทริแพลนท์ เอจี พลัส สูตรใหม่
มีปริมาณธาตุอาหารมากกว่าเดิมดังนี้
p1_Agriculture_Feb23.jpg
table_Agriculture_Feb23.png


55%

ลดความเสียหายจากความแห้งแล้ง


ลดความเสียหายที่เกิดกับพืชโดยวัดจากปริมาณสารในของเหลวที่รั่วซึมออกมาจากเซลล์ เมื่อคิดจากปริมาณของเหลวทั้งหมดในช่วงเวลา 1 - 3 ชั่วโมง

Graph1_Agriculture_Feb23.jpg

ช่วงทดลองฉีดพ่นปุ๋ย 2 ครั้ง (สัปดาห์ละครั้ง)
แล้วให้อยู่ในสภาพแห้งแล้ง 1 - 3 ชั่วโมง


ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
เพิ่มขึ้น 22 เท่า


Graph2_Agriculture_Feb23.jpg

นิวทริแพลนท์ เอจี พลัส สูตรใหม่

ทยอยเริ่มจำหน่ายประมาณเดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป

fruit_Agriculture_Feb23.png