08 JUL 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 1014 VIEWS

บำรุงดินอย่างไร...ให้ดินดี มีคุณภาพ

1533542466895.jpg


การบำรุงดินให้ดีอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายคน แต่สำหรับผู้ที่มีหัวใจรักดินย่อมรู้ว่าการบำรุงดินที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่มีความเข้าใจและเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดี มีวิธีใช้ที่เหมาะสม ดินของท่านก็จะอุดมสมบูรณ์เหมาะกับพืชผลที่เพาะปลูก

การบำรุงดินให้มีคุณภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีหลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ ขอแนะนำผู้ช่วยผู้รู้ใจดิน นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส ผลิตภัณฑ์รู้ใจตัวจริงของเกษตรกร


นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส เหมาะที่จะใช้กับดินในประเทศไทย ดินในประเทศไทยกว่า 60% เป็นดินที่ใช้เพาะปลูกแล้วมักให้ผลผลิตพืชต่ำ มีสาเหตุดังนี้


GoodSoil-image-01ประโยชน์ของนิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส


GoodSoil-image-02.jpg

ใช้ทางดิน เพื่อช่วยเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ ใช้ได้ผลดีกับดินทุกประเภท

 

GoodSoil-image-03.jpg

ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน ดังนั้นจึงช่วยให้พืชเจริญเติบโตและมีผลผลิตสูงขึ้น

 

GoodSoil-image-04.jpg

ช่วยให้กิจกรรมทางชีวภาพของดินสูงขึ้น จึงทำให้สภาพของดินดีขึ้น


หน้าที่ของสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80 และนิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส


GoodSoil-image-05


การใช้สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80 ร่วมกับนิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส จะช่วยให้ดินมีความชื้น ช่วยเพิ่มประชากรของจุลินทรีย์ดินและช่วยให้สารอินทรีย์ดูดซับน้ำได้ดีขึ้นซึ่งทำให้ผลผลิตพืชเพิ่มขึ้นได้ เห็นไหมว่าการดูแลดินให้อุดมสมบูรณ์นั้นไม่ยากเลย เพียงคุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้สมบูรณ์ จะสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้แน่นอนเนื่องจากนิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส จัดเป็นปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนั้น นักธุรกิจแอมเวย์สามารถซื้อเพื่อการใช้เองได้โดย “ไม่” สามารถนำไปขายต่อได้ ยกเว้นมีใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางกฎหมายแท็ก