17 OCT 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 1014 VIEWS

ใช้สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80 และนิวทริแพลนท์อย่างไรให้ได้ผล | นิตยสารอะชีฟ ฉบับตุลาคม 2564

agriculture_oct21_product1.png

ปัญหาผลิตภัณฑ์ออกฤทธิ์ที่ไม่สม่ำเสมอนั้น สาเหตุหลักเกิดจากขั้นตอนการผสมที่ผิดวิธี ทำให้การออกฤทธิ์ไม่เต็มประสิทธิภาพการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์และการดูดซึมที่ดีขึ้น

agriculture_oct21_why.png

agriculture_oct21_Ans.png

agriculture_oct21_no1.png ทุกครั้งก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นิวทรีแพลนท์ ควรเขย่าขวดก่อนใช้

agriculture_oct21_no2.png ใช้ให้ถูกสูตร ควรมีอุปกรณ์ชั่งตวงวัดที่ถูกต้องตามอัตราส่วน เพื่อความแม่นยำของแต่ละสูตรที่ใช้

agriculture_oct21_no3.png ควรใช้ร่วมกับสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายตัวของสิวทริแพลนท์ ให้ครอบคลุมและดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้ดียิ่งขึ้น

การใช้ร่วมกับสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80

agriculture_oct21_tree.png


ฉีดทางใบ

สามารถผสมกับปุ๋ยทางใบ ยากำจัดเมลงและยากำจัดศัตรูพืช ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีที่ฉีดพ่นให้เกิดการเกาะติดที่ผิวใบพืช และดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น

ฉีดทางดิน

ช่วยทำให้การซึมซับน้ำและการอุ้มน้ำของดินดีขึ้น

agriculture_oct21_treeli.png


การผสมสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80 กับสารต่างๆ ในการฉีดพ่น ดังนี้
agriculture_oct21_step0.png

1. เติมน้ำใส่ถังฉีดพ่นประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของถัง

agriculture_oct21_step1.png

2. ใส่สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80 ลงในถังตามอัตราที่บริษัทแนะนำจากนั้นคนผสมให้เข้ากัน

agriculture_oct21_step2.png

3. เติมสารที่ต้องการฉีดพ่นลงในขั้นตอนนี้ เช่น ปุ๋ยทางใบ สารปรับปรุงบำรุงดิน สารกำจัดศัตรูพืช หรือฮอร์โมนพืชผสมให้เข้ากันอีกครั้ง

agriculture_oct21_step3.png

4. เติมน้ำอีก 1 ส่วนจนเต็มถัง


banner_plant_agriculture_oct21.png

"สังกะสี" มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้พืชจะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง

เพราะช่วยสร้างโปรตีนและเร่งกิจกรรมของเอ็นไซม์ที่สำคัญ

• ช่วยให้ต้นกล้าแข็งแรง

• ช่วยลดความเครียดจากสภาพแวดล้อม

• ช่วยให้ปล้องยืดตัว ลำต้นเติบโต

• ช่วยสร้างเกสรเพศผู้ในดอก

• ช่วยให้รากพืชดูดน้ำได้ดี จึงลดผลกระทบจากความเค็มของดินและสภาพอุณหภูมิสูง

• เร่งการพัฒนาราก

• ส่งเสริมการเกิดเมล็ด

• ช่วยให้การสุกแก่ของผลสม่ำเสมอ

• ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต


agriculture_oct21_fruit.png

agriculture_oct21_zinc.png

นิวทริแพลนท์ ซิงค์ พลัส

ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนและกระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์ต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญ

• กระตุ้นการทำงานของยีนอย่างรวดเร็ว 

• ดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น

• พืชในไร่นาเจริญเติบโตดีขึ้น

agriculture_oct21_happyplant.png

ปลูกพืชผักปลอดภัย

ความสุขในบ้านที่คุณสร้างได้

ชวนคนที่คุณรัก "ทำสวนผักแบบคนเมือง" ปลูกผักกินเองง่ายๆ ที่บ้าน ได้บริโภคผักสด ไร้สารตกค้าง และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย ชุดปลูกผักสำหรับคนเมือง

ไม่ว่าคุณจะมีพื้นที่เล็กแค่ไหนก็ปลูกได้ ทั้งคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ และบ้านเดี่ยว

agriculture_oct21_product2.png

ปลูกง่ายๆ ได้ทุกพื้นที่ นอกจากรดน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้ว ควรฉีดพ่นด้วย นิวทริแพลนท์และสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80 เพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตและแข็งแรงยิ่งขึ้น

foot_agriculture_oct21.png