11 JAN 2023 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 756 VIEWS

อัปพลังพืช เพิ่มผลผลิต กับแอ็ปซ่า-80 และนิวทริแพลนท์ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกุมภาพันธ์ 2566

APPSA80_Agriculture_p62_Feb23.png

อัปพลังพืช เพิ่มผลผลิต กับ

แอ็ปซ่า-80 และนิวทริแพลนท์

mainpic_Agriculture_p62_Feb23.png

พบ 3 โซลูชั่นที่จะมาเติมเต็มธาตุอาหาร
ให้ทุกช่วงงานปลูก มอบผลผลิต
และรายได้ให้ยั่งยืน


no1_Agriculture_p62_Feb23.png
เตรียมความอุดมให้ดิน
ให้พืชพร้อมเติบโตงอกงาม

“ดิน” เปรียบเหมือน “ทุน” ของการทำเกษตร ถ้าคุณมีทุนที่ดีย่อมส่งให้ผลผลิต ของคุณดีเช่นกัน ดูแลดินให้มีองค์ประกอบของดินที่ดี มีจุลินทรีย์ที่สูง มีธาตุอาหารที่เพียงพอ โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปรับปรุงดินอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง

นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส เป็นหัวใจหลักของดินที่ช่วยปรับปรุงดินให้ดี ใช้ร่วมกับสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1p1_Agriculture_p62_Feb23.png

no2_Agriculture_p62_Feb23.png
ติมธาตุอาหารหลัก
เติมเกราะป้องกัน

2cycle_Agriculture_p62_Feb23.png

ทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืชต้องการธาตุอาหารที่เหมาะสมและการเติมเกราะป้องกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์นิวทริแพลนท์ตอบโจทย์ครบ เพิ่มความแข็งแรงให้พืชได้ทุกระยะการเติบโตด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบชีวภาพ ทำให้มีธาตุอาหารและสารอินทรีย์

2p1_Agriculture_p62_Feb23.png
เติมธาตุอาหารหลัก

จำเป็นสำหรับพืชในทุกช่วงการเจริญเติบโตของ พืช ตั้งแต่ใบ/ดอก/ผล

2p2_Agriculture_p62_Feb23.png
เติมเกราะป้องกัน

ช่วยให้พืชมีการต้านอนุมูลอิสระสูง ตอบสนองความเครียดได้ดี พืชเติบโตได้ดี และมีผลผลิตสูง

no3_Agriculture_p62_Feb23.png

เต็มแม็กซ์ผลผลิต
เต็มเม็ดผลตอบแทน

จัดเต็มเพิ่มผลผลิตด้วยธาตุอาหารเสริม เพราะพืชก็ต้องการอาหารเสริมมาเติมเต็มในแต่ละช่วงการเติบโต แม้จะต้องการน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้ เพื่อให้ได้ผลผลิต รสชาติ ขนาด และน้ำหนักผลดี มีคุณภาพจำหน่ายได้ราคาดี

3p1_Agriculture_p62_Feb23.png

สุขภาพดินดี

เป็นพื้นฐานของผลิตผลที่มีคุณภาพ

prepare_Agriculture_p62_Feb23.png
เตรียมความอุดมให้ดิน
ให้พืชพร้อมเติบโตงอกงาม
prepareP0_Agriculture_p62_Feb23.png

ดินในประเทศไทยกว่า 60% เป็นดินที่ใช้เพาะปลูกแล้วมักให้ผลผลิตพืชต่ำ เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดินเค็ม และมีปัญหาอื่นๆ อินทรียวัตถุในดินต่ำกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินต่ำ

prepareP1_Agriculture_p62_Feb23.png
นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส
prepareP3_Agriculture_p62_Feb23.png
ใช้ได้กับดินทุกชนิด

ไม่ว่าจะเป็นก่อนเพาะปลูกเพื่อเตรียมดินให้มีคุณภาพ หรือหลังเพาะปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมาสมบูรณ์

ผู้ช่วยผู้รู้ใจดิน

ผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่คิดค้นมาเพื่อให้เหมาะกับการเติมไปในดินโดยตรง

เพิ่มจุลินทรีย์ดิน

ช่วยเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้แก่ แบคทีเรีย แอกติโนมัยซีต และราในดินสูงขึ้น

เพิ่มธาตุอาหารในดิน

ประกอบด้วยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อพืช ช่วยให้พืชมีผลผลิตสูงขึ้น

ทำให้สภาพของดินดีขึ้น

ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินโปร่งขึ้น ลดความแน่นทึบให้กิจกรรมทางชีวภาพของดินสูงขึ้น


เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ควรใช้ร่วมกับ
สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80

prepareP5_Agriculture_p62_Feb23.png

จะช่วยให้ดินมีความชื้น ช่วยเพิ่มประชากรของจุลินทรีย์ดิน และช่วยให้สารอินทรีย์ดูดซับน้ำได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ผลผลิต เพิ่มขึ้นได้