16 SEP 2022 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 1310 VIEWS 18 แชร์

รู้ทันอาการพืช คืนธาตุอาหารทัน ด้วยนิวทริแพลนท์ ซิงค์ พลัส และนิวทริแพลนท์ แคลเซียม - โบรอน | นิตยสารอะชีฟ ฉบับตุลาคม 2565

oct22-agriculture1-03.png


รู้ทันอาการพืช คืนธาตุอาหารทัน

ด้วยนิวทริแพลนท์ ซิงค์ พลัส และนิวทริแพลนท์ แคลเซียม-โบรอน

เพียงคุณรู้อาการของพืชและคืนธาตุอาหารทันเวลาก็สามารถพิชิตอาการขาดธาตุอาหารในพืชได้

พืชขาดธาตุอาหารไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว แต่ถ้าคุณรู้ทันอาการที่พืชแสดงออกมาได้เร็วก็ยิ่งแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆ นอกจากการขาดธาตุอาหารหลักแล้ว การขาดธาตุอาหารรอง-ธาตุอาหารเสริมก็สำคัญมากเช่นกัน


มารู้จักอาการขาดธาตุอาหารรอง-ธาตุอาหารเสริมพืชกัน

oct22-agriculture1-04.png

ขาดแคลเซียม

 • ใบอ่อนหงิก
 • ตายอด ไม่เจริญเติบโต อาจมีจุดดำที่เส้นใบ
 • รากสั้น
 • ผลแตก และมีคุณภาพไม่ดี

ขาดโบรอน

 • พืชหัวจะเกิดจุดสีน้ำตาลหรือดำ ในส่วนต่างๆ ของต้นโดยเฉพาะที่หัว
 • ผลเล็กและแข็งผิดปกติ มีเปลือกหนา บางทีผลแตกเป็นแผลได้
 • ลำต้นไม่ค่อยยืดตัว กิ่งและใบจึงชิดกัน ใบเล็ก หนา โค้ง และเปราะ
 • ตายอดตาย แล้วเริ่มมีตาข้างแต่ตาข้างจะตายอีก
 • เริ่มแรกจะพบได้ที่ยอดและใบอ่อนก่อน

oct22-agriculture1-05.png

ขาดสังกะสี

 • ใบเล็ก เรียว เหลือง เป็นแถบหรือมีลักษณะด่างที่ใบอ่อน
 • พืชต้นเตี้ย แคระแกร็น
 • การติดผลน้อย ผลมีขนาดเล็ก
 • พืชเกิดความเครียด
 • รากสั้น ไม่เจริญเติบโตตามปกติ
 • ใบอ่อนมีสีเหลืองซีดและสีขาว ประปรายตามแผ่นใบโดยเส้นใบยังเขียว

แก้ปัญหาอาการขาดธาตุอาหารรอง-ธาตุอาหารเสริมของพืชด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยทางใบกลุ่มนิวทริแพลนท์
เนื่องจากการรับธาตุอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงจะทำให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว ดังนั้น การฉีดพ่นธาตุอาหารทางใบจึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้พืชฟื้นตัวจากการขาดธาตุอาหารได้รวดเร็วและทันเวลาตามช่วงที่พืชต้องการเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นและมีคุณภาพ oct22-agriculture1-08.png

oct22-agriculture1-06.png


นิวทริแพลนท์ แคลเซียม-โบรอน

ประกอบด้วย ธาตุอาหารรอง 1 ธาตุ คือ แคลเซียม 12% และธาตุอาหารเสริม 1 ธาตุ คือ โบรอน 0.75%

คุณสมบัติเด่น

 • การติดผล การติดเมล็ด การติดฝักของพืชแต่ละชนิดดีขึ้น ทำให้มีผลผลิตสูง
 • ผักผลไม้สดและเมล็ดพืชมีคุณภาพดีขึ้น
 • มะเขือเทศ พริก แตง และพืชอื่นๆ ไม่มีอาการก้นผลเน่า
 • ผลไม้รูปทรงดี ไม่มีผลที่รูปร่างบิดเบี้ยวจึงเป็นที่ต้องการของตลาด
 • คุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวดีขึ้น
 • ลดความสูญเสียระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง

oct22-agriculture1-09.png

oct22-agriculture1-07.png


นิวทริแพลนท์ ซิงค์ พลัส

ประกอบด้วย ธาตุอาหารเสริม 1 ธาตุ คือ สังกะสี (Zn) 10%

คุณสมบัติเด่น

 • ช่วยส่งเสริมในกระบวนการด้านการเจริญเติบโต
 • ช่วยส่งเสริมการสร้างฮอร์โมนออกซิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยส่งเสริมการขยายขนาดของเซลล์ มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
 • ช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น
 • ช่วยบรรเทาความเครียดจากสภาพแวดล้อม
 • สามารถใช้กับพืชได้ในทุกระยะ ตั้งแต่ระยะเจริญเติบโตจนถึงระยะออกดอกติดผล


ใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
oct22-agriculture1-10.png
แคลเซียม-โบรอน ซิงค์ พลัส สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80