19 SEP 2023 บทความผลิตภัณฑ์ 5 นาทีในการอ่าน 504 VIEWS

รู้ทันพืชเพิ่มพูนผลผลิตได้ เติมธาตุอาหารด้วยนิวทริแพลนท์และแอ็ปซ่า-80 | นิตยสารอะชีฟ ฉบับตุลาคม 2566

รู้ทันพืช เพิ่มพูนผลผลิตได้

เติมธาตุอาหารด้วย
นิวทริแพลนท์ และแอ็ปซ่า-80

เมื่อพืชมีอาการรขาดธาตุอาหารมักมีอาการบ่งบอกก่อนที่จะส่งผลให้ผลผลิตของคุณตกต่ำ ดังนั้น จึงควรป้องกันและรักษาก่อนจะเกิดผลเสีย พร้อมเติมธาตุอาหารให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการขาดธาตุอาหารหรือช่วยลดอาการขาดธาตุอาหารในระยะเริ่มต้นให้พืชปลอดภัย

ตัวอย่างอาการขาดธาตุอาหารของพืช

oct23-agriculture1-03.png
ธาตุไนโตรเจน

จะส่งผลให้พืชเจริญเติบโตช้า ใบมีสีเหลืองซีดและร่วงหล่น
oct23-agriculture1-08.png
oct23-agriculture1-04.png
ธาตุฟอสฟอรัส

จะส่งผลให้ลำต้นแคระแกร็น ไม่ผลิดอกออกผล ลำต้นอ่อน หักง่าย ใบมีสีน้ำตาลแล้วร่วงหล่น
oct23-agriculture1-09.png
oct23-agriculture1-05.png
ธาตุโพแทสเซียม

จะส่งผลให้รากเจริญเติบโตช้า ลำต้นอ่อนแอ ดอกและผลไม่พัฒนา
oct23-agriculture1-10.png
oct23-agriculture1-06.png
ธาตุแคลเซียม - ธาตุโบรอน

  • การผสมน้อย จึงไม่ค่อยติดผล
  • ใบอ่อนหงิก
  • ตายอดไม่เจริญเติบโต
  • ลำต้นไม่ค่อยยืดตัว
  • รากสั้น
  • ผลแตกและมีคุณภาพไม่ดี
oct23-agriculture1-11.png
oct23-agriculture1-07.png
ธาตุสังกะสี

  • ใบเล็ก เรียว เหลืองเป็นแถบหรือมีลักษณะด่างที่ใบอ่อน
  • พืชต้นเตี้ย แคระแกร็น
  • การติดผลน้อย ผลมีขนาดเล็ก
  • พืชเกิดความเครียด
oct23-agriculture1-12.png

oct23-agriculture1-13.png
การฉีดพ่นธาตุอาหารทางใบ

ช่วยให้พืชฟื้นตัวจากการขาดธาตุอาหารได้รวดเร็ว และทันเวลาตามช่วงที่พืชต้องการ เพื่อเพิ่มผลผลิตสูงขึ้นและมีคุณภาพ

เติมธาตุอาหารหลัก

นิวทริแพลนท์ เอ็นพีเค


oct23-agriculture1-14.png


ประกอบด้วยไนโตรเจน (N) 4% ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 18% และโพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 18% เร่งดอกเร่งผลเพิ่มผลผลิต

ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์สูงสุด ไม่ทำลายสภาพดินและสิ่งแวดล้อม ช่วยเร่งการออกดอกออกผลให้กับพืช จึงเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตให้สูงขึ้น
ช่วยให้พืชมีความทนทานมากขึ้น ต่อสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายต่างๆ ได้ พืชให้ผลผลิตเร็วขึ้น เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น
oct23-agriculture1-17.png


คืนธาตุอาหารรอง

ด้วยนิวทริแพลนท์ ซิงค์ พลัส และนิวทริแพลนท์ แคลเซียม-โบรอน

นิวทริแพลนท์ ซิงค์ พลัส


oct23-agriculture1-15.png


ประกอบด้วยธาตุอาหารเสริม 1 ธาตุ คือ สังกะสี (Zn) 10% ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีน และเร่งการทำงานของเอ็นไซม์ที่สำคัญต่างๆ

ช่วยส่งเสริมในกระบวนการด้านการเจริญเติบโต ช่วยส่งเสริมการสร้างฮอร์โมนออกซิน ช่วยการเจริญเติบโตของพืช
ช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น ใช้กับพืชได้ในทุกระยะ ตั้งแต่ระยะเจริญเติบโตจนถึงระยะออกดอกติดผล
ช่วยบรรเทาความเครียดจากสภาพแวดล้อม

oct23-agriculture1-18.pngนิวทริแพลนท์ แคลเซียม-โบรอน

oct23-agriculture1-16.png


ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง 1 ธาตุ คือ แคลเซียม 12% และธาตุอาหารเสริม 1 ธาตุ คือ โบรอน 0.75% ช่วยให้โครงสร้างของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ และเยื่ออื่นในเซลล์สมบูรณ์

การติดผลการติดเมล็ด และการติดฝักของพืชแต่ละชนิดดีขึ้นทำให้มีผลผลิตสูง มะเขือเทศ พริก แตง และพืชอื่นๆ ไม่มีอาการก้นผลเน่า
ผลไม้ ผักสด และเมล็ดพืชมีคุณภาพดีขึ้น ผลไม้รูปทรงดี ไม่มีผลที่รูปร่างบิดเบี้ยว จึงเป็นที่ต้องการของตลาด
คุณภาพของผลผลิต หลังการเก็บเกี่ยวดีขึ้น ลดความสูญเสียระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง

oct23-agriculture1-19.pngใช้ร่วมกับสารเสริมประสิทธิภาพแอ็ปซ่า-80 oct23-agriculture1-20.png
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด