08 JUL 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 1 นาทีในการอ่าน 676 VIEWS

“แอล.โอ.ซี” ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ

1490719183192.jpg


จะดีหรือไม่?

หากผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คุณใช้อยู่ได้รับการออกแบบให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก... ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ แอล.โอ.ซี เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่เริ่มจำหน่ายเมื่อแอมเวย์ประเทศไทยก่อตั้งในปี 2530 และจำหน่ายต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งหากนำขวดที่จำหน่ายไปแล้วมาเรียงซ้อนกัน จะมีความสูงเทียบเท่ายอดเขาเอเวอร์เรสต์ ถึง 105 เท่า


1490174461486.jpg


แอล.โอ.ซี มีสารลดแรงตึงผิวที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable) สะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาของแอมเวย์ต่อสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่แรกเริ่ม แอมเวย์ยังคงมุ่งมั่นสืบทอดพันธสัญญาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างหนักแน่น เห็นได้ชัดจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนขึ้นใหม่ ภายใต้ชื่อ แอมเวย์ โฮม


1490719426935.jpg


แอมเวย์ โฮม ผลิตภัณฑ์ที่ให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ เพื่อให้คุณและคนที่คุณรักได้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย* และมีสุขอนามัยที่ดี

*เมื่อใช้ตามคำแนะนำ


นอกจากการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว แอมเวย์ยังใส่ใจและมีพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ภายใต้สัญลักษณ์ DfE

loc-3.jpg

แอมเวย์ทำงานร่วมกับสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) ในฐานะพันธมิตรที่อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ โฮม สามารถแสดงสัญลักษณ์ “การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม” (Design for the Environment: DfE) ลงบนบรรจุภัณฑ์ได้ สัญลักษณ์ DfE นี้หมายความว่า สูตรของผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมจากธรรมชาติและมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม


ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ โฮม ประกอบด้วย

  • แอมเวย์ โฮม แอล.โอ.ซี. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว
  • แอมเวย์ โฮม เอสเอ 8 ผลิตภัณฑ์ซักรีด
  • แอมเวย์ โฮม ดิช ดรอปส์ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน


สนใจผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อนักธุรกิจแอมเวย์ทั่วประเทศ หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 หรือ คลิกสั่งซื้อออนไลน์และดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์แอมเวย์ โฮม ได้ที่ http://bit.ly/2nC7ScA