19 FEB 2024 บทความผลิตภัณฑ์ 4 นาทีในการอ่าน 3023 VIEWS 10 แชร์

ยุคทองของธุรกิจสุขภาพ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมีนาคม 2567


"ยุคทอง"

ของธุรกิจสุขภาพ

เทรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยต่างหันมาให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทั้งการออกกำลังกาย รับประทานอาหารเสริมและวิตามินเพื่อดูแลสุขภาพและชะลอการเกิดโรค

คนไทยจะอายุยืนขึ้น

อายุเฉลี่ยของคนไทยมากขึ้นจาก 75 ปี เป็น 85 ปี และ ปี 2574 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aging Society) มีผู้สูงอายุเท่ากับหรือมากกว่า 28%

 • การมีอายุยืนยาวขึ้นไม่ได้หมายความว่า เราจะมีสุขภาพที่ดีตลอดอายุขัย การใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญ

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2564, กรมกิจการผู้สูงอายุ 2564

1_p1_health_p24_mar2024.png


คนไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญของอาหารที่จะส่งผลต่อสุขภาพ

 • 70% ของคนไทยกล่าวว่า พวกเขากำลังพยายามรับประทานอาหารที่สมดุลเพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเอง และเลือกบริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
 • หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคคนไทยมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของตนเองมากขึ้น และเริ่มสนใจดูแลสุขภาพผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหาร 

ที่มา: Mintel 2564

1_p2_health_p24_mar2024.png


ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเติบโตอย่างรวดเร็ว

 • ปี 2567 ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีมูลค่าสูงถึง 85,000 ล้านบาท ด้วยการเติบโตเฉลี่ย 8.4% (พ.ศ. 2566-2570)
 • เพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามการขยายตัวของสังคมเมือง (urbanization) การใช้ชีวิตที่เร่งรีบและเวลาในการทำอาหารทานเองน้อยลง ทำให้ต้องสรรหาวิตามินและอาหารเสริมมาทานมากขึ้น เพื่อให้ร่างกายยังคงได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ 

ที่มา: Forbes Thailand 2566, Euromonitor 2567

2_p1_health_p24_mar2024.png

เริ่มต้นสุขภาพดี...
เริ่มด้วยสมดุล 'ไมโครไบโอม'

ปัจจุบันคนหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันมากขึ้นโดยเฉพาะการเริ่มต้นดูแลสุขภาพให้ดีจากการมีสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีหรือการมี ‘ไมโครไบโอม’ (Microbiome) หรือ ‘ชีวนิเวศจุลชีพ’ ที่ดีนั่นเอง

2_p2_health_p24_mar2024.png


‘ไมโครไบโอม’ คืออะไร

ไมโครไบโอมเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต เช่น แบคทีเรีย และจุลินทรีย์อื่นๆ ภายในร่างกายของเราประกอบด้วยจุลินทรีย์หลายล้านล้านชนิดจากหลายสายพันธุ์ ประกอบไปด้วยชนิดที่มีประโยชน์และชนิดที่อาจก่อโรค แต่ในร่างกายที่แข็งแรง จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และทำให้เกิดโรคอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา แต่หากมีการรบกวนสมดุลนั้น เช่น จากอาหารบางอย่าง หรือการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นเวลานาน ก็อาจรบกวนสมดุลนี้ได้ ทำให้เกิดภาวะการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ (Microbiome Dysbiosis) ส่งผลให้ร่างกายเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บได้

3_p1_health_p24_mar2024.png


‘ไมโครไบโอม’ ส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

ไมโครไบโอมพบได้ในทุกส่วนของร่างกายมนุษย์ ตั้งแต่ผิวหนัง ลำไส้ ปาก จมูก และตา มีบทบาทสำคัญในการกำหนดสุขภาพของเรา โดยมีอิทธิพลต่อทั้งร่างกายโดยรวม ตั้งแต่ระบบภูมิคุ้มกันไปจนถึงสุขภาพจิตและความเครียดถึงแม้ว่าไมโครไบโอมจะสามารถพบได้ทั่วร่างกาย แต่ไมโครไบโอมพบได้มากที่สุดในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งที่มีจำนวนชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เยอะที่สุด โดยจะร่วมมือกันช่วยย่อยอาหาร และผลิตสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งก็คือกรดไขมันสายสั้น (Short Chain Fatty Acid)

ประโยชน์ต่อร่างกายของกรดไขมันสายสั้น
(Short Chain Fatty Acid)

3_p2_health_p24_mar2024.png

การจะมีสุขภาพทางเดินอาหารและ ‘ไมโครไบโอม’ ที่สมดุลทำได้อย่างไร

เลือกรับประทานอาหารที่มีผลโดยตรงต่อสมดุลไมโครไบโอมของเรา อาทิ

 • รับประทานอาหารที่สมดุลครบ 5 หมู่
 • เน้นผลไม้ ผัก ธัญพืชเต็มเมล็ด และอาหารหมักดองหลายชนิด เช่นกิมจิ โยเกิร์ต มีส่วนช่วยให้ชุมชนจุลินทรีย์มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ 
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่ส่งผลเสียต่อ ไมโครไบโอม เช่น อาหารแปรรูป อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เป็นต้น

4_p1_health_p24_mar2024.png

ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์

 • ความเครียดเรื้อรัง การนอนหลับไม่เพียงพอ และการขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอส่งผลต่อสมดุลของจุลินทรีย์

4_p2_health_p24_mar2024.png

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติก

 • รับประทานอาหารเสริมหรืออาหารหมักดองได้ เพื่อให้ได้รับโพรไบโอติกหรือแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์โดยตรง
 • อาจจะเสริมด้วยใยอาหารให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 

4_p3_health_p24_mar2024.png

การให้ความสำคัญของไมโครไบโอมที่ดีต่อสุขภาพจะเป็นการปูทางไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ยกระดับความเป็นอยู่ ส่งเสริมการมีอายุยืนยาว มีสุขภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีได้

เอกสารอ้างอิง: