09 JUN 2022 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 1674 VIEWS

BodyKey Unlock Your Keys 2022 คีย์ของคุณมีค่า ให้คุณได้ลองผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร บอดี้คีย์สูตรใหม่เป็นคนแรก! | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมิถุนายน 2565

jun22-health1-03.png

คีย์ของคุณมีค่า ให้คุณได้ลอง

ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร บอดี้คีย์สูตรใหม่เป็นคนแรก!

jun22-health1-04.png

ทุก 100 คีย์ รับทันที 1 ซอง
(กลิ่นหรือรสใดก็ได้) มูลค่า 126 บาท

สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกที่สะสมคีย์ในแอปพลิเคชันบอดี้คีย์
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 เท่านั้น


เงื่อนไขในการรับสิทธิ์

• บริษัทจะยึดข้อมูลจำนวนคีย์ในแอปพลิเคชันบอดี้คีย์ของท่านถึงวันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 23.59 น.
• เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันบอดี้คีย์ 1 user รับ 1 สิทธิ์เท่านั้น
• ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 65
• กรณีกลิ่นหรือรสที่ท่านเลือกสินค้าหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งกลิ่นหรือรสอื่นให้แทน
• ท่านต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
• หากพบว่ามีการทุจริตในทุกรูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนคีย์ที่มากเกินความเป็นจริง บริษัทจะตัดสิทธิ์จากการได้รับผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


ลงทะเบียนรับสิทธิ์คลิก

ClickICON.png


ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 65 - 15 ก.ค. 65


วิธีตรวจสอบจำนวนคีย์


jun22-health1-05.png
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ใส่ “เบอร์มือถือ” และรหัสผ่าน
jun22-health1-06.png
เลือกสัญลักษณ์เมนู (Menu)
ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอหลัก
jun22-health1-07.png
เลือก “คีย์”
เพื่อดูจำนวนคีย์

กรณีที่ท่านเข้าไปตรวจสอบจำนวนคีย์ หลังจากวันที่ 31 พ.ค. 65 จำนวนคีย์ที่แสดงจะไม่ใช่จำนวนคีย์ที่ใช้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ เนื่องจากคีย์ของท่านได้ถูกรีเซ็ต (เริ่มรับจำนวนคีย์ใหม่) ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65

หากท่านต้องการตรวจสอบจำนวนคีย์ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 กรุณาติดต่อ Amway Contact Center 0-2725-8000


jun22-health1-09.png
ประกาศรีเซ็ตจำนวนคีย์ในแอปพลิเคชันบอดี้คีย์

jun22-health1-08.png


เนื่องจากบริษัทจะรีเซ็ตและเริ่มนับจำนวนคีย์ใหม่ประจำรอบของแอปพลิเคชันบอดี้คีย์ ซึ่งส่งผลให้จำนวนคีย์ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบอดี้คีย์ที่สะสมระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 จะถูกลบออกจากระบบในวันที่ 1 มิ.ย. 65 โดยผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบอดี้คีย์ทุกท่านจะได้รับ 5 คีย์ในวันดังกล่าว เพื่อใช้เริ่มต้นการแข่งขันในส่วนที่จัดขึ้นเองโดยผู้ใช้งาน (Self-Organized Challenge)

jun22-health1-10.png


สำหรับท่านที่อยู่ระหว่างการแข่งขันผ่านแอปพลิเคชันส่วนที่จัดขึ้นเองโดยผู้ใช้งาน ผู้ที่ชนะการแข่งขันหลังจากวันที่ 31 พ.ค. 65 จะได้รับคีย์หลังจากจบการแข่งขันตามเงื่อนไขปกติ แต่จะไม่สามารถนำมารวมกับจำนวนคีย์ในการรับสิทธิ์ครั้งนี้ได้แท็ก