05 APR 2024 บทความผลิตภัณฑ์ 12 นาทีในการอ่าน 1384 VIEWS 67 แชร์

ใหม่ เครื่องกรองน้ำ อีสปริง | นิตยสารอะชีฟ ฉบับเมษายน 2567

ใหม่! เครื่องกรองน้ำ อีสปริง

apr24-home1-03.png
apr24-home1-04.png
apr24-home1-05.png แอมเวย์เป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองเทคโนโลยี UV-C LED จาก NSF/ANSI ที่ 55 ระดับบี การลดปริมาณจุลินทรีย์**
apr24-home1-06.png แอมเวย์ได้รับมาตรฐานโกลด์ซีลด์ จากสมาคมคุณภาพน้ำดื่ม (Water Quality Association หรือ WQA) ในหมวดเครื่องกรองน้ำคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภค

* จากผลวิจัยการตลาดด้านยอดขายเครื่องกรองน้ำภายในครัวเรือนทั่วโลก ปี 2022 โดย Verify Markets
** ผ่านการรับรองโดยองค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ NSF International ในมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 55 ระดับบี การลดปริมาณจุลินทรีย์

มอบน้ำสะอาดกว่า
apr24-home1-07.png ประสิทธิภาพในการลดสารปนเปื้อน 170+ชนิด*
apr24-home1-07.png รวมทั้งไมโครพลาสติก PFOA & PFOS และสารที่มีฤทธิ์ทางยา
apr24-home1-07.png กรองอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.2 ไมครอน*,**
apr24-home1-07.png ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส 99.99 %*,***
apr24-home1-07.png กรองสิ่งปนเปื้อน แต่ยังคงคุณค่าแร่ธาตุที่มีประโยชน์ และจำเป็นในน้ำดื่ม เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และฟลูออไรด์

* เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับน้ำประปาที่ผ่านการบำบัดเพื่อการบริโภคแล้วเท่านั้น ไม่มีผลในการป้องกันหรือบรรเทาโรค
** ผ่านการทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน NSF (NSF/ANSI 42, 53, 55 และ 401) อีกทั้งในส่วนของการทดสอบการลดสารปนเปื้อน นอกเหนือจากในมาตรฐาน NSF ก็ได้รับการรับรองจาก NSF International
*** ผ่านการทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน NSF/ANSI 55 โดยใช้ qBeta bacteriophage เป็นเชื้ออ้างอิงในการทดสอบมั่นใจในน้ำดื่มสะอาด

ด้วยเทคโนโลยี UV-C LED และไส้กรองคาร์บอน e3
apr24-home1-08.png
เทคโนโลยีการกรอง 3 ชั้น

apr24-home1-12.png

ชั้นกรองหยาบ

ดักจับอนุภาคขนาดใหญ่
apr24-home1-13.png

ชั้นกรองละเอียด

ดักจับอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ไมโครพลาสติก แร่ใยหิน ซีสต์
apr24-home1-14.png

ชั้นคาร์บอนกัมมันต์

กรองสารที่มีฤทธิ์ทางยา สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) สารกำจัดศัตรูพืช สาร PFOA/PFOS ซึ่งมีขนาดเล็กมากถึง 0.2 ไมครอน เล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์ 300 - 500 เท่า
apr24-home1-11.png
ชุดไส้กรองคาร์บอน e3 เทคโนโลยีการกรองขั้นสูง
• ประสิทธิภาพในการลดสารปนเปื้อน 170+ ชนิด*,**
• กรองอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.2 ไมครอน*,**
• คงคุณค่าแร่ธาตุที่มีประโยชน์ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และฟลูออไรด์
• อายุการใช้งาน 5,000 ลิตร**** หรือ 1 ปี แล้วแต่กำหนดใดถึงก่อน
...สู่ทิศทางใหม่ของเทคโนโลยีการกรองน้ำสุดล้ำ นวัตกรรมใหม่ในการฆ่าเชื้อด้วย UV-C LED
apr24-home1-09.png

apr24-home1-07.pngUV-C LED จะปล่อยแสงอัลตราไวโอเลตพลังงานสูง ช่วงความยาวคลื่นเฉลี่ย 267 นาโนเมตร ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และซีสต์ในน้ำ

apr24-home1-10.png
เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C LED
apr24-home1-15.png ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส 99.99%*,***
apr24-home1-15.png ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น 25% เมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยเทียบกับเครื่องรุ่นเดิม
apr24-home1-15.png อายุการใช้งาน นานถึง 10 ปี
apr24-home1-15.png ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดยูวีทุกปี
apr24-home1-05.png

* เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับน้ำประปาที่ผ่านการบำบัดเพื่อการบริโภคแล้วเท่านั้น ไม่มีผลในการป้องกันหรือบรรเทาโรค
** ผ่านการทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน NSF (NSF/ANSI 42, 53, 55 และ 401) อีกทั้งในส่วนของการทดสอบการลดสารปนเปื้อน นอกเหนือจากในมาตรฐาน NSF ก็ได้รับการรับรองจาก NSF International
*** ผ่านการทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน NSF/ANSI 55 โดยใช้ qBeta bacteriophage เป็นเชื้ออ้างอิงในการทดสอบ
**** ข้อมูลตามการใช้งานเฉลี่ยต่อปีสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 6 คน อายุการใช้งานไส้กรองขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและปริมาณการใช้งาน

สนใจผลิตภัณฑ์

สะดวกยิ่งขึ้น เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน

apr24-home1-21.png Amway Healthy Home

apr24-home1-17.png
apr24-home1-16.png
apr24-home1-22.png ตรวจสอบสถานะเครื่องกรองน้ำได้ทุกที่ ทุกเวลา
apr24-home1-22.png แจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง
apr24-home1-22.png สั่งซื้อได้ทันที เพียงคลิกเดียว
apr24-home1-22.png ตรวจสอบการใช้น้ำดื่ม
apr24-home1-22.png อัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ
apr24-home1-22.png ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิดีโอ
apr24-home1-22.png ข้อมูลประสิทธิภาพ (Performance Data Sheet)
apr24-home1-22.png ลงทะเบียนรับประกัน
เปลี่ยนไส้กรองง่าย เพียง 2-1-0
apr24-home1-23.png 2 นาที
apr24-home1-24.png 1 ครั้งต่อปี
apr24-home1-25.png 0 เครื่องมือ

apr24-home1-18.png
apr24-home1-26.png
* คำนวณจากระยะเวลาการใช้งาน 10 ปี โดยคิดราคาเครื่อง 36,500 บาท ชุดไส้กรอง 9 ชุด ชุดละ 5,000 บาท ท่อนำน้ำ 4 ชิ้น ชิ้นละ 350 บาท และกรองน้ำปีละ 5,000 ลิตร
apr24-home1-19.png
รูปลักษณ์ใหม่
เครื่องกรองน้ำ อีสปริง เข้ากับทุกสไตล์ของห้องครัวในบ้าน ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่สวยงาม และจอแสดงผลที่ทันสมัย เรียบง่าย สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบบนเคาน์เตอร์หรือใต้เคาน์เตอร์ ตอบโจทย์การมอบน้ำดื่มสะอาดให้ทุกครอบครัว
apr24-home1-20.png
ชุดติดตั้งใต้ซิงค์พร้อมก๊อกน้ำอีสปริง
ทางเลือกสำหรับการติดตั้งที่ต้องการประหยัดพื้นที่ (จำหน่ายแยกเป็นอุปกรณ์เสริม)


apr24-home1-27.png
apr24-home1-28.png
ร่วมสร้างความยั่งยืน
apr24-home1-29.png

ข้อมูลตามการใช้งานเฉลี่ยต่อปีสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 6 คน อายุการใช้งานไส้กรองขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและปริมาณการใช้งาน
apr24-home1-30.png
ไส้กรองคาร์บอนผลิตจากพืช (Plant Based)
แกนหลักของไส้กรองคาร์บอน e3 ใช้ถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากกะลามะพร้าว เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ*
ไม่สิ้นเปลืองหลอด UV
ใช้หลอดยูวีแบบแอลอีดี (UV-C LED) ที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10 ปี จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดยูวีทุกปี

* เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับน้ำประปาที่ผ่านการบำบัดเพื่อการบริโภคแล้วเท่านั้น ไม่มีผลในการป้องกันหรือบรรเทาโรค


apr24-home1-31.png
รุ่นเดิม VS รุ่นใหม่
• ชุดไส้กรองฯ + หลอดยูวีในชิ้นเดียว
ไม่มีไส้กรองหยาบ
เทคโนโลยีไส้กรอง + ยูวี แยกไส้กรองและยูวี
• ไส้กรอง e3 พร้อมไส้กรองหยาบapr24-home1-32.png
UV-C Lamp (หลอดไฟ) แหล่งกำเนิด UV-C UV-C LED รายแรกของโลกที่ได้รับการรับรองโดย NSF
160 ชนิด จำนวนสิ่งปนเปื้อนที่กรอง 170 ชนิด
1 ปี หรือ 5,000 ลิตร อายุการใช้งานไส้กรอง + ยูวี • ไส้กรอง 1 ปี หรือ 5,000 ลิตร
• UV-C LED 10 ปี หรือ 500 ชั่วโมง
เปลี่ยนไส้กรองหลายขั้นตอน การเปลี่ยนไส้กรอง เปลี่ยนไส้กรองง่ายรวดเร็วใน 2 นาที
ไม่มี เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน เชื่อมต่อผ่าน apr24-home1-21.png Amway Healthy Home App
3 ปี การรับประกันคุณภาพ 5 ปี
ไม่มี การติดตั้งใต้ซิงค์ จำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ติดตั้งใต้ซิงค์พร้อมก๊อกน้ำอีสปริง
ไส้กรอง 1 อัน = น้ำ 10,000 ขวด ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม • ไส้กรองคาร์บอน e3 หนึ่งชิ้น (5,000 ลิตร/ปี) = ขวดน้ำพลาสติก ขนาด 500 มล. จำนวน 10,000 ขวด
• ช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์
• ไม่ต้องทิ้งหลอด UV ในทุกๆ ปี
140 ชนิด สารปนเปื้อนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่กำจัดได้ 145 ชนิด


apr24-home1-33.png
เครื่องกรองน้ำ อีสปริง
รหัส 122940TH
ราคาสมาชิก 36,500 บาท
ราคาขายปลีก 40,150 บาท
P11300 B36500
apr24-home1-34.png
ชุดไส้กรองและไส้กรองหยาบ (ไส้กรองคาร์บอน e3)
รหัส 122943Z
ราคาสมาชิก 5,000 บาท
ราคาขายปลีก 5,500 บาท
P1548 B5000
apr24-home1-35.png
อุปกรณ์เสริม
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งใต้ซิงค์
รหัส 125627
ราคาสมาชิก 1,400 บาท
ราคาขายปลีก 1,400 บาท
apr24-home1-36.png
2 เม.ย. 67 - 23 พ.ค. 67
จำหน่ายสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป จำกัด 5 ชุด/รหัส โอนสิทธิ์ให้นักธุรกิจภายในองค์กรได้ เริ่ม 10.30 น. วันที่ 2 เม.ย. 67 เป็นต้นไป ทุกช่องทาง
24 พ.ค.67 เป็นต้นไป
จำหน่ายทั่วไป เริ่ม 10.30 น. วันที่ 24 พ.ค. 67 เป็นต้นไป ทุกช่องทาง
apr24-home1-37.png ส่งเครื่องกรองน้ำแอมเวย์ที่ไม่ใช้แล้วมาทำลายอย่างถูกวิธีได้ที่แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา


apr24-home1-38.png

apr24-home1-40.png


จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67

apr24-home1-39.png

แพ็กเกจ อีสปริง แคร์ 3 ปี ประกอบด้วย
apr24-home1-41.png เครื่องกรองน้ำ อีสปริง 1 เครื่อง
apr24-home1-41.png ชุดไส้กรองคาร์บอน e3 จำนวน 2 ชิ้น
apr24-home1-41.png ท่อนำน้ำ 1 ชิ้น
apr24-home1-41.png บริการ In-home Service 5 ครั้ง ภายใน 3 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้าหรือวันรับสินค้า ได้แก่
• บริการติดตั้งในครั้งแรก*
• ล้างทำความสะอาดตัวเครื่อง
• ล้างทำความสะอาดหัวต่อเบี่ยงทิศทางน้ำ
• เปลี่ยนชุดไส้กรองและ/หรือท่อนำน้ำ
• ตรวจเช็กอาการและเปลี่ยนอะไหล่ (ถ้ามี)

พร้อมผ่อนชำระ 0%
นาน 10/18/24/36 เดือน***
กับบัตรที่ร่วมรายการ

ClickICON.png
คลิก ***รายละเอียดการผ่อนชำระ

* อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งเครื่องและความพร้อมของพื้นที่ติดตั้ง ดังนี้
• ในกรณีที่ติดตั้งบนเคาน์เตอร์ (หัวต่อเบี่ยงทิศทางน้ำ) บริการติดตั้งฟรี!
• ในกรณีที่ติดตั้งแบบใต้ซิงค์พร้อมก๊อกน้ำอีสปริง ลูกค้าต้องสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ติดตั้งใต้ซิงค์พร้อมก๊อกน้ำอีสปริง และมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ติดตั้งใต้ซิงค์แบบไม่เจาะ พร้อมวาล์วสแตนเลสเปิด-ปิด 2 ทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท 2. ติดตั้งใต้ซิงค์แบบเจาะ พร้อมวาล์วสแตนเลสเปิด-ปิด 2 ทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 350 บาท
• ในกรณีที่มีการติดตั้งปลั๊กไฟใต้ซิงค์ (พร้อมเต้าปลั๊ก 1 ชุด และสายไฟไม่เกิน 5 เมตร หากเกิน 5 เมตร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมตรละ 50 บาท) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 800 บาท
• ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบเจาะยึดกับผนัง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท โดยลูกค้าต้องสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ติดตั้งฝาผนังก่อนการติดตั้ง

** พื้นที่ให้บริการถึงบ้าน (In-home Service)
• ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริการฟรี!
• ในพื้นที่ต่างจังหวัด ฟรี! ค่าเดินทางในรัศมี 30 กิโลเมตร จากศูนย์บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สงขลา (หาดใหญ่) และจากแอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา ที่นอกเหนือจาก 6 จังหวัดดังกล่าว หากเกิน 30 กิโลเมตร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคิดเป็นกิโลเมตรละ 12 บาท (นับจากกิโลเมตรที่ 30 เป็นต้นไป)
• ไม่ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และแม่ฮ่องสอน
• ไม่ครอบคลุมพื้นที่ในบางอำเภอของบางจังหวัด (ติดตามรายละเอียดได้จากทางบริษัทเพิ่มเติมหรือสอบถามแผนกบริการหลังการขาย)

หมายเหตุ:
• แพ็กเกจ อีสปริง แคร์ 3 ปี ให้บริการเฉพาะเลขหมายประจำเครื่อง (Serial Number) ของเครื่องกรองน้ำ อีสปริง ที่ซื้อครั้งแรกเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องได้
• เครื่องกรองน้ำ อีสปริง พร้อมแพ็กเกจ อีสปริง แคร์ รับประกันความพอใจ 90 วันนับจากวันรับสินค้า
• กรณีใช้บริการติดตั้งที่บ้านแล้วและต้องการคืนเครื่องพร้อมแพ็กเกจตามเงื่อนไขการรับประกันความพอใจ ลูกค้าจะต้องชำระค่าติดตั้งคืนให้กับบริษัท ก่อนทำการคืนสินค้า
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย หรือ Amway Contact Center 0-2725-8000