17 OCT 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 184 VIEWS

มั่นใจในน้ำดื่มจากอีสปริง เชื่อมั่นในเทคโนโลยีอันทันสมัย | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกันยายน 2564

มั่นใจในน้ำดื่มจาก อีสปริง เชื่อมั่นในเทคโนโลยีอันทันสมัย

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง บูรณาการเทคโนโลยีการกรองน้ำอันทันสมัยเข้าด้วยกัน เพื่อมอบน้ำสะอาดปลอดภัยสำหรับคุณ

เครื่องกรองน้ำระบบแรกที่ผสานเทคโนโลยีการบำบัดน้ำที่ดีที่สุดไว้ด้วยกัน ได้แก่ ไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ หลอดอุลตร้าไวโอเล็ท และจอภาพอิเล็กทรอนิกส์


sep21-home1-03.png


sep21-home1-04.png
เทคโนโลยีไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์

กำจัดสิ่งปนเปื้อน 160 ชนิด1 แต่ยังคงแร่ธาตุที่มีประโยชน์ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และฟลูออไรด์

sep21-home1-05.png
เทคโนโลยีหลอดอุลตร้าไวโอเล็ท (UV)

กำจัดสิ่งปนเปื้อน 160 ชนิด1 แต่ยังคงแร่ธาตุที่มีประโยชน์ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และฟลูออไรด์ สามารถทำลายแบคทีเรียและไวรัสในน้ำดื่มได้ถึง 99.99%2

เทคโนโลยี Instant On

หลอดอุลตร้าไวโอเล็ทของอีสปริงจะติดทันทีเมื่อคุณเปิดก๊อกน้ำ และดับลงเมื่อน้ำหยุดไหล

sep21-home1-06.png
พลังงานเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย eCoupledTM

ส่งกระแสไฟฟ้าผ่านอากาศ นํ้า และส่วนประกอบพลาสติกไปยังหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทภายในตัวเครื่อง ทำให้ปลอดภัยเพราะนํ้าและไฟฟ้าไม่สัมผัสกันโดยตรง

sep21-home1-07.png

เทคโนโลยีสมาร์ทชิพ
เตือนคุณทันทีเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ท (5,000 ลิตรหรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับว่ากำหนดใดถึงก่อน)3 หรือเมื่อพบปัญหาสิ่งผิดปกติภายในตัวเครื่อง

sep21-home1-09.png

sep21-home1-08.png


สำคัญ!

เสียบปลั๊กไฟตลอดเวลาเพื่อการนับอายุการใช้งานอย่างแม่นยำและคงความสะอาดของน้ำกรอง


sep21-home1-10.png


ชมวิดีโอเทคโนโลยีของอีสปริง


1 รับรองผลการทดสอบจากห้องทดลองอิสระ ตามมาตรฐานขององค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ NSF International คือ มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53, 55 และ 401 ตามมาตรฐานของสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (The United States Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA)
2 แบคทีเรียตัวแทนที่ใช้อ้างอิงและทดสอบนี้ ได้แก่ Raoultella Terrigena ไวรัสตัวแทนที่ใช้อ้างอิงและทดสอบนี้ ได้แก่ Poliovirus, Rotavirus, Coliphage MS-2 (ยกเว้นไวรัส Coliphage MS-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (Non-pathogenic Virus) แต่ทนทานต่อการฆ่าเชื้อ ซึ่งสามารถกำจัดได้ 99.97%) รับรองผลการทดสอบจากห้องทดลองอิสระ ตามมาตรฐานของสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (The United States Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA)
3 อายุของไส้กรองโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับการใช้งานและคุณภาพนํ้า
4 จากผลวิจัยการตลาดด้านยอดขายเครื่องกรองน้ำภายในครัวเรือนทั่วโลกปี 2020 โดย Verify Markets