09 JUL 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 1 นาทีในการอ่าน 4379 VIEWS 18 แชร์

ผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์กับผู้นับถือศาสนาอิสลาม

1485923681713.jpg


ผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์มีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลามตามมาตรฐานของ IFANCA (THE ISLAMIC FOOD AND NUTRITION COUNCIL OF AMERICA)

ยกเว้นผลิตภัณฑ์ 1 รายการ ที่มีส่วนผสมต้องห้ามของ ศาสนาอิสลามคือ นิวทริไลท์ เอสเอชเอ็น รหัส 10-1812THแท็ก