09 JUL 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 1 นาทีในการอ่าน 583 VIEWS

ทำไมต้องนิวทริไลท์ (Why Nutrilite)

หนึ่งในแนวคิดของนิวทริไลท์คือ “คุณภาพจากเมล็ดพันธุ์สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” หมายความว่าเราควบคุมทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ...เราเป็นบริษัทแรกในโลกที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช วิตามินและเกลือแร่เป็นหลัก เพื่อคืนสมดุลสู่อาหารที่รับประทาน...เรามุ่งมั่นค้นหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ...เราบุกเบิกด้านการพัฒนาไฟโตนิวเทรียนท์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้คนจะได้รับโภชนาการที่ดีที่สุด
แท็ก