19 JAN 2024 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 17792 VIEWS 151 แชร์

พลังของกรดอะมิโนที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมกราคม 2567

h1_xs_p38_jan24.png

ทุกคนทราบกันดีว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ โปรตีนประกอบไปด้วยหน่วยย่อยของกรดอะมิโน 20 ชนิด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กรดอะมิโนจำเป็น ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ และกรดอะมิโนไม่จำเป็น ซึ่งร่างกายสร้างเองได้

การได้รับกรดอะมิโนในรูปแบบอิสระ (Free-form EAA) คือโปรตีนที่ผ่านกระบวนการทำให้สั้นลง จึงทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้เลย โดยไม่ต้องนำอาหารหรือสารอาหารไปผ่านกระบวนการย่อย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมโปรตีนได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียง 30 นาทีหลังจากรับประทาน

เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของกรดอะมิโนที่มีผลต่อ
การสร้างกล้ามเนื้อ

แอมเวย์ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการทดสอบการใช้กรดอะมิโนร่วมกับการออกกำลังกายแบบแรงต้าน

body1_xs_p38_jan24.png

p2_xs_p38_jan24.png

p1_xs_p38_jan24.png

p3_xs_p38_jan24.png

ขอแนะนำตัวช่วยใหม่ที่จำเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อ

1 ซอง รวมกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้ออย่างครบถ้วน

สูตรใหม่ แตกต่างจากสูตรเก่าอย่างไร ?

table_xs_p38_jan24.png

body2_xs_p38_jan24.png

มาทำความรู้จักกรดอะมิโนกันเถอะ

eaas_xs_p38_jan24.png
กรดอะมิโนจำเป็น

(Essential Amino Acids หรือ EAAs)

คือกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ จะได้รับจากการทานอาหารเข้าไป มีอยู่ 8-9 ชนิด หน้าที่หลักของกรดอะมิโนจำเป็นคือสร้างโปรตีนเพื่อใช้เป็นโมเลกุลโครงสร้างและโมเลกุลทำงาน อีกทั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ


ceaas_xs_p38_jan24.png
กรดอะมิโนที่จำเป็นตามเงื่อนไข

(Conditionally Essential Amino Acids หรือ CEAAs)

คือกรดอะมิโนที่ร่างกายเราไม่สามารถสร้างได้เพียงพอกับที่ต้องการในบางสภาวะ เช่น ในภาวะเครียด

แอล-อาร์จินีน (L-Arginine) จะถูกเปลี่ยนเป็นสารที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัวกว้างขึ้น ทำให้หัวใจและกล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น เพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายได้นานขึ้น ทั้งยังช่วยในการเผาผลาญไขมันที่สะสมตามร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อกระชับ ได้อีกด้วย


neaas_xs_p38_jan24.png
กรดอะมิโนไม่จำเป็น

(Non-Essential Amino Acids หรือ NEAAs)

คือกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้

แอล-กลูตามีน (L-Glutamine) เป็นหนึ่งในกรดอะมิโนไม่จำเป็น เป็นตัวช่วยสำคัญที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นโครงสร้างหลักของโปรตีนและเป็นกรดอะมิโนที่พบได้มากที่สุดในกล้ามเนื้อลาย มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ลดการเสื่อมสภาพของโปรตีน กระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต (Growth Hormone) ที่ส่งผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโต


bcaas_xs_p38_jan24.png
กรดอะมิโนโซ่กิ่ง

(Branched-Chain Amino Acids หรือ BCAAs)

คือกรดอะมิโนจำเป็น 3 ชนิด แอล-ลูซีน (L-Leucine) แอล-ไอโซลูซีน (L-Isoleucine) และแอล-วาลีน (L-Valine) กลุ่มกรดอะมิโนจำเป็นนี้เป็นตัวช่วยสำคัญที่ส่งเสริมการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อและชดเชยการสูญสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อได้

เว็บไซต์อ้างอิง: https://achieve.amway.co.th/th/articles/xs3-aug-2022, https://nutrilite.co.th/th/article/l-glutamine, https://hd.co.th/supplement-l-arginine