18 DEC 2023 การอบรมและคอมมูนิตี้ 2 นาทีในการอ่าน 1658 VIEWS 10 แชร์

Amway Business Boot Camp มุ่งสู่ความสำเร็จใน 70 วัน | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมกราคม 2567

body1_Business-training_Jan2024.jpg

body2_Business-training_Jan2024.jpg

A BUSINESS

BOOT CAMP 70 Days

ร่วมทำ 3 ภารกิจ เรียนรู้ สปอนเซอร์ พัฒนาองค์กร
ในการพัฒนาตัวเองและองค์กรของคุณให้เติบโต พร้อมทำภารกิจสะสมคะแนน
พิชิตรางวัลมากมายมูลค่า มากกว่า 7 ล้านบาท
คุณต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อให้คุณมีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมแบบเข้มข้นกับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำ ตลอด 10 สัปดาห์


การสมัครแข่งขันแบ่งเป็น 2 รูปแบบ
เริ่มสมัครแข่งขัน วันที่ 6 - 12 มกราคม 2567

รูปแบบที่ 1 การแข่งขันสำหรับ นักธุรกิจแอมเวย์ 9% - เข็มทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องดำรงคุณสมบัติเป็น นักธุรกิจแอมเวย์ระดับ 9% - เข็มทอง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม - ธันวาคม 2566)
  หมายเหตุ : นักธุรกิจแอมเวย์ที่ดำรงคุณสมบัติระดับ 9% - เข็มทอง ณ เดือน ธันวาคม 2566 สมัครแข่งขันได้ วันที่ 7 - 12 มกราคม 2567
 • กรณีมีธุรกิจมากกว่า 1 รหัส สมัครได้เพียง 1 รหัสเท่านั้น 
การนับคะแนน
 • คะแนนการเรียนรู้ การสปอนเซอร์ และการพัฒนาองค์กร
รางวัล
 • รางวัลรายสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ 300 รหัส ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในแต่ละสัปดาห์
 • รางวัลชนะเลิศ ทริปท่องเที่ยวสิงคโปร์ 30 รหัส ที่ได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดตลอด 10 สัปดาห์ 


รูปแบบที่ 2 การแข่งขันสำหรับ นักธุรกิจแอมเวย์ แพลตินัมและสูงขึ้นไป
เงื่อนไขการรับสมัคร
 • มีคุณสมบัติเป็น นักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไปก่อนการแข่งขัน (ภายในเดือนธันวาคม 2566)
 • กรณีมีธุรกิจมากกว่า 1 รหัส สมัครได้เพียง 1 รหัสเท่านั้น 
 • สามารถเข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะรางวัลชนะเลิศเท่านั้น (ทริปท่องเที่ยวสิงคโปร์)
การนับคะแนน
 • คะแนนส่วนตัวจากการเรียนรู้ การสปอนเซอร์ และการพัฒนาองค์กร (เงื่อนไขเดียวกับการแข่งขันของ นธอ.ระดับ 9% - เข็มทอง)
 • คะแนนของผู้เข้าแข่งขันภายใต้สายงานแพลตินัมตัดแพลตินัม (จำกัดคะแนนต่อผู้แข่งขัน รหัสละไม่เกิน 200 คะแนนตลอดรายการ) 
รางวัล

รางวัลทริปท่องเที่ยวสิงคโปร์ 10 รหัส ที่ได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดตลอด 10 สัปดาห์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากแอมเวย์

Contact Center 02-725-8000 ตามวันและเวลาให้บริการ ของ Contact Center

Hotline Call 02-840-8011 ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ม.ค. 67 เวลา 9.30 - 18.00 น. ให้บริการทุกวัน

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ClickICON.png