07 JAN 2023 ประกาศเกียรติคุณ 2 นาทีในการอ่าน 1126 VIEWS

บทสัมภาษณ์ของนักธุรกิจแอมเวย์ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกุมภาพันธ์ 2566

บทสัมภาษณ์ของนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับมรกต ไพลิน และทับทิม

button-emerald.pngbutton-sapphire.pngbutton-ruby.png

info.jpg

1_em_2.jpg

Feb23_EM_01.jpg

พญ.ชุตติมา สมรรคนี

เชียงใหม่
แพทย์
(พญ.ฐิติญา ไตรโสรัส - อภินันท์ ชอุ่มชัยศิริ)

ดิฉันเข้ามาในธุรกิจนี้เพราะเข้าร่วมโปรแกรมลดน้ำหนัก จากที่เป็นคนอ้วนลงพุง ลดน้ำหนักจาก 54 เหลือ 42 กิโลกรัม จนคนทั้งโรงพยาบาลทัก มีคนสนใจมากมาย และเกิดธุรกิจโดยไม่รู้ตัว ขอบคุณ พญ.ฐิติญา ไตรโสรัส - คุณอภินันท์ ชอุ่มชัยศิริ นธอ.ระดับแพลตินัม ที่ทำให้เอะใจว่าตัวเราอาจลดน้ำหนักได้ ขอบคุณ นพ.กิตติพัทธ์ ทวีปกุล นธอ.ระดับเพชร ที่เป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่มีคุณค่า เป็นผู้นำที่ทั้งองค์กรอยากเดินตาม เป็นอาจารย์ที่สอนทั้งวิชาการ วิชาคน วิชาชีวิต และถ่ายทอดความคิดของการเป็นผู้ให้ที่แท้จริง “ให้ก่อนถึงได้รับ” “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน” “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน บินสูงไม่ได้” เป็นคำสอนที่ดังก้องอยู่ในหัวใจและใช้ “เมตตา” เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสร้างธุรกิจ ดิฉันโชคดีที่ได้เจอธุรกิจที่ดีและโชคดีที่สุดในชีวิตที่ได้เจออาจารย์และทีมงานที่ดีที่สุด... No You, No Me


Feb23_EM_02.jpg

จิระภาคย์ อรุณไพศาลสิน - เมธาวี สีวัน

สมุทรปราการ
วิศวกร - ธุรกิจส่วนตัว
(ธิดารัตน์ ศิริรัตน์)

ในตอนแรกเราไม่ได้สนใจธุรกิจแค่อยากลดน้ำหนัก แต่เมื่อเริ่มลดน้ำหนักได้และมีหลายคนถามถึงวิธีการ ทำให้เราเริ่มเห็นความเป็นไปได้ของธุรกิจจึงศึกษาเพิ่มเติมและพบว่าเนื้องานธุรกิจแอมเวย์ที่เราไม่คุ้นเคยนั้นให้สิ่งที่เราต้องการได้ นั่นคือการเงินที่มั่นคง รายได้แบบต่อเนื่อง และอิสรภาพด้านเวลาที่เราออกแบบชีวิตของเราเองได้ ดังนั้น เราจึงเรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีคิดของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ธุรกิจนี้ไม่ได้ซับซ้อนเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นหรืองานที่เราเคยทำ เมื่อทำเป็นแล้วแค่ทำต่อเนื่อง ไม่หยุดเมื่อเจอปัญหา เราก็จะได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ ขอบคุณครอบครัวของเราทั้งสองที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจมาโดยตลอด ขอบคุณ คุณกิระศิษฎ์ ภัทรฐิตินันท์ - คุณวนันธร กิจพิศุทธิ์ นธอ.ระดับเพชรบริหาร ขอบคุณดาวน์ไลน์ที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้นำที่ดีตลอดเวลา


goback.jpeg

2_sp_2.jpg

Feb23_SP-01.jpg

พญ.ชุตติมา สมรรคนี

เชียงใหม่
แพทย์
(พญ.ฐิติญา ไตรโสรัส - อภินันท์ ชอุ่มชัยศิริ)

ธุรกิจนี้เปิดโอกาสให้คนธรรมดาเรียนรู้และทำเรื่องธรรมดาแต่สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้ เราต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองทุกด้าน สิ่งที่ได้มากที่สุดคือการรู้จักตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง สร้างให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าในตัวเขาเอง และเขาเหล่านั้นยังส่งต่อคุณค่าให้ผู้อื่นต่อไปได้ด้วย ขอบคุณ พญ.ฐิติญา ไตรโสรัส - คุณอภินันท์ ชอุ่มชัยศิริ นธอ.ระดับแพลตินัม ที่สำคัญ ขอบคุณ นพ.กิตติพัทธ์ ทวีปกุล นธอ.ระดับเพชร ที่ช่วยสอนทั้งวิชาการวิชาคน วิชาชีวิต และถ่ายทอดความคิดของการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงร่วมกับทีมงานที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


Feb23_SP-02.jpg

สุวิชา - ปรัชญา ลือชาจรัสสิน

กรุงเทพฯ
ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ - สถาปนิก
(กนกนันท์ ลีส้มซ่า)

เราเริ่มต้นจากดูแลสุขภาพตัวเองและเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการลดน้ำหนัก ขอบคุณบริษัทแอมเวย์ที่คอยสนับสนุนนักธุรกิจทุกคนให้ทำธุรกิจได้อย่างเป็นมืออาชีพและทันกับสถานการณ์ในช่วงวิกฤติโควิด ทั้งนี้แนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจยังคงต้องยึดมั่นเหมือนเดิม คือ การให้ การออกไปช่วยเหลือผู้อื่น และเปิดโอกาสให้กับทุกคน สิ่งสำคัญคือเราต้องลดความเป็นตัวเอง ช่วยเหลือคนให้ได้มาก และสร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับองค์กรและลูกค้า สิ่งเหล่านี้จะนำพาเรื่องราวดีๆ ให้เกิดขึ้น และรักษาองค์กรให้อยู่กับเราได้อย่างมั่นคงตลอดไป


Feb23_SP-03.jpg

สิทธิพร พุทธรักษา - วาสินี บำเพ็ญทาน

กรุงเทพฯ
ธุรกิจแอมเวย์
(สุธารัตน์ - นิพนธ์ พุทธรักษา)

ผมเริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาตอนอายุ 18 ปี เปิดใจเพราะอยากมีชีวิตที่เลือกได้ อยากเที่ยวรอบโลก และอยากดูแลแฟนและครอบครัวได้ดี ดังนั้นจึงอยากสำเร็จเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่า นี่คือธุรกิจที่คนธรรมดา ทำเรื่องธรรมดา ในวันธรรมดา จนสำเร็จ และมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาได้ ขอบคุณอัพไลน์ผู้เปิดโอกาส คุณสุธารัตน์ - คุณนิพนธ์ พุทธรักษา นธอ.ระดับแพลตินัมสองผู้สถาปนา และแบบอย่างความสำเร็จ คุณสมหมาย - คุณอัปสร ครสาคู นธอ.ระดับตรีเพชร ขอบคุณดาวน์ไลน์ทุกคนในทีม


Feb23_SP-04.jpg

ประทีป - พัชนี คล้ายสุบรรณ์

ปทุมธานี
วิศวกร - แอมเวย์
(พรรณาภรณ์ รุจน์ธนาพจน์)

การประสบสำเร็จเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อองค์กร ต่อทีมและต่อตัวเอง ขอบคุณ คุณพรรณาภรณ์ รุจน์ธนาพจน์ นธอ.ระดับแพลตินัมสองผู้สถาปนา ผู้ทำให้เราได้เห็นความสวยงามของธุรกิจ ขอบคุณ คุณธันย์สิตา - คุณรัฐโรจน์ สุทธิถาวรพันธ์ นธอ.ระดับเพชร ที่สอนและแนะนำเราให้ทำธุรกิจเป็น ขอบคุณ คุณศรีศักดิ์ - คุณนันท์ชญาณ์ หุ่นดี นธอ.ระดับเพชรคู่ โค้ชผู้ทำให้เราสำเร็จในวันนี้ ขอบคุณ ดร.จินตนา - ดร.วิทัต พรจะเด็ด นธอ.ระดับมงกุฎทูตสองผู้สถาปนา ขอบคุณอาจารย์ระดับเพชรดาวน์ไลน์ และไซด์ไลน์ทุกคน


goback.jpeg

3_rb_2.jpg

Feb23_RB-01.jpg

ภัทรภรณ์ กุลพัฒนชาติ

นครปฐม
ธุรกิจส่วนตัว
(จันทิมา พันปา - กฤษณะ จูมัจฉะ)

เชื่อโค้ชแบบไม่มีเงื่อนไขและยอมเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่กล้าทำเพื่อสำเร็จให้ทันเวลาคนที่เรารัก ขอบคุณครอบครัวที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ ขอบคุณ คุณจันทิมา พันปา - คุณกฤษณะ จูมัจฉะ นธอ.ระดับเข็มทอง คุณคณิน พาอิ่ม - คุณอโณทัย แซ่จิว นธอ.ระดับแพลตินัมสองผู้สถาปนา คุณจิรศักดิ์ อั้นใจเอก - คุณชนากานต์ ปานแก้ว นธอ.ระดับเพชรบริหาร ขอบคุณผู้นำในทีมทุกคนที่สู้เพื่อเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกัน


Feb23_RB-02.jpg

พัทธ์ธีรา อินทุภูติ

กรุงเทพฯ
ธุรกิจแอมเวย์
(ปัณฑารีย์ ไตรต้นวงศ์)

เมื่อเราเข้าใจแผนธุรกิจทำให้รู้ว่าธุรกิจนี้ตอบโจทย์ชีวิตครบทุกด้าน วันนี้ที่เราสำเร็จได้ต้องใช้ความตั้งใจและการเปลี่ยนแปลงที่มากพอ รวมทั้งยอมทำตามเงื่อนไขของความสำเร็จ ขอบคุณ คุณปัณฑารีย์ ไตรต้นวงศ์ นธอ.ระดับแพลตินัมสองผู้สถาปนา นพ.กิตติพงษ์ หมั่นเขตรกิจ - คุณฐิติมา ภิระบรรณ์ นธอ.ระดับเพชรบริหาร- สองผู้สถาปนา คุณเชวง คุณชยางกูร - คุณกัญญ์นลิน ปิยนันทวารินทร์ นธอ.ระดับมงกุฎทูตสองผู้สถาปนา


Feb23_RB-03.jpg

วีระนนท์ เพชรทิพย์มณี - ภัทรพร สุวรรณชาตร

ปทุมธานี
ธุรกิจแอมเวย์
(เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์)

ขอบคุณ คุณชนะ สีนาค คุณเยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ นธอ.ระดับเข็มเงิน คุณเทียรราตรี จรัญญาสนเทศเลิศ นธอ.ระดับแพลตินัมสองผู้สถาปนา ขอบคุณแอมเวย์ที่มาเปิดในประเทศไทย ธุรกิจนี้ทำให้ผมเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นคนที่คิดเป็น คิดบวก มีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องและชัดเจน ดูแลสุขภาพและเสริมบุคลิกภาพให้ดูดี มีความฝันและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ทำให้มีความสุขเพราะสิ่งสำคัญในชีวิตคือสิ่งเหล่านี้


Feb23_RB-04.jpg

มณฑาทิพย์ มังคละ - วสุพล ดิเรกโรจน์วุฒ

กรุงเทพฯ
ธุรกิจแอมเวย์ - Medical Sale
(กฤตยา พาสุริยันต์ - ภูวดล ศรีมาลี)

เราเป็นคนตั้งใจใช้ชีวิตและอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ไม่เคยเจอเครื่องมือไหนที่ตอบโจทย์เลยจนกระทั่งมาเจอแอมเวย์ การทำธุรกิจช่วงแรกยอมรับว่าไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ ตอนนั้นยังเป็นตลาดออฟไลน์ทำให้เราจัดการเวลาได้ยาก แต่ในช่วงโควิดเป็นวิกฤติที่มาพร้อมโอกาส เราเติบโตขึ้นจากการทำตลาดออนไลน์ แอมเวย์เตรียมความพร้อมให้อย่างดีจึงช่วยให้เรามาถึงจุดนี้ได้ บอกเลยว่าแอมเวย์คือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิต


Feb23_RB-05.jpg

สิริชยานันท์ ฉัตรเมืองปัก - กิตติธนกาญจน์ อัครประภารัตน์

นครราชสีมา
นักแสดงนาฏศิลป์ไทย - ธุรกิจแอมเวย์
(ดวงรัตนฉัตร - ฉัตรธนนันทน์ ฉัตรเมืองปัก)

วิกฤติทำให้เราตัดสินใจที่จะเรียนรู้ ตั้งเป้าหมาย แล้วลงมือทำด้วยความเชื่อ เชื่อในธุรกิจ เชื่อในอัพไลน์ เชื่อในทีม เชื่อว่าเราทำได้และสำเร็จได้ ขอบคุณ คุณพ่อ-คุณแม่ คุณดวงรัตนฉัตร - คุณฉัตรธนนันทน์ ฉัตรเมืองปัก นธอ.ระดับเพชร ร.ท.ชัชชัย - คุณจุฑารัตน์ เฉลยจิตร์ นธอ.ระดับเพชรคู่สองผู้สถาปนา ขอบคุณพลังทีมที่สู้ด้วยความมุ่งมั่นและพยายาม ขอบคุณตัวเองเข้ามารู้จักและเรียนรู้ธุรกิจจนประสบความสำเร็จในวันนี้


Feb23_RB-06.jpg

มลฤดี ใจห้าว - ก้องเกียรติ อ้นทอง

ปทุมธานี
ธุรกิจแอมเวย์ - วิศวกร
(สุพรรณี สุวรรณ - จีรพงค์ ใจห้าว)

เราสมัครเป็นนักธุรกิจเพื่อให้กำลังใจน้องชาย คุณจีรพงค์ ใจห้าว - คุณสุพรรณี สุวรรณ นธอ.ระดับเพชรบริหารสองผู้สถาปนา เพราะเป็นคนที่ชอบทำอะไรเพิ่มอยู่แล้วจึงเข้าไปเรียนรู้ เลยรักบรรยากาศและผู้คนในแอมเวย์ ขอบคุณ คุณพสธร - ทพญ.มาลีนี แซ่ตั้ง นธอ.ระดับเพชรคู่ ดร.จินตนา - ดร.วิทัต พรจะเด็ด นธอ.ระดับมงกุฎทูตสองผู้สถาปนา ที่สร้างระบบการเรียนรู้และการสร้างธุรกิจที่ถูกต้องให้เราได้เติบโตก้าวหน้า


goback.jpeg