19 OCT 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 3 นาทีในการอ่าน 303 VIEWS

ฮีโร่แอทโมสเฟียร์ จัดการเชื้อโรคและไวรัสร้ายได้อยู่หมัด | นิตยสารอะชีฟ ฉบับพฤศจิกายน 2564

nov21-home2-15.png


ฮีโร่แอทโมสเฟียร์

จัดการเชื้อโรคและไวรัสร้ายได้อยู่หมัด

ทำไมเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ สกาย และแอทโมสเฟียร์ มินิ จึงจัดการเชื้อโรค ไวรัสร้าย และฝุ่น PM2.5 ได้

nov21-home2-03.png

nov21-home2-04.png

nov21-home2-16.png ผลิตจาก Nanofiber Nonwoven Polypropylene ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
nov21-home2-16.png กรองฝุ่นละเอียดและเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กถึง 0.0024 ไมครอน** หรือเล็กกว่า HEPA มาตรฐานทั่วไปถึง 125 เท่า ด้วยประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 99.99%**
nov21-home2-16.png กรองสิ่งปนเปื้อน ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ได้กว่า 300 ชนิด***
nov21-home2-16.png แผ่นกรอง HEPA เมื่อคลี่ออกมีความยาวมาก แสดงถึงประสิทธิภาพในการดักจับสิ่งปนเปื้อนได้สูง

nov21-home2-06.png

nov21-home2-07.png


ClickICON.png

สิ่งปนเปื้อนที่ SKY กรองได้

ClickICON.png

สิ่งปนเปื้อนที่ MINI กรองได้


nov21-home2-05.png

nov21-home2-16.png ผลิตจากเม็ดคาร์บอนกัมมันต์ที่ได้จากการเผากะลามะพร้าวที่อุณหภูมิสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้เกิดรูพรุนจำนวนมหาศาลเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซับกลิ่นและสารเคมี
nov21-home2-16.png แผ่นกรองคาร์บอนของ SKY จุด้วยเม็ดคาร์บอนกัมมันต์ถึง 1.02 กิโลกรัม ซึ่งมีพื้นที่ผิวในการดักจับ และดูดซับมากถึง 1,262,760 ตารางเมตร หรือเทียบเท่ากับ 176 สนามฟุตบอล****
nov21-home2-16.png แผ่นกรองคาร์บอนซึ่งอยู่ภายในแผ่นกรอง 3 in 1 ของ MINI มีน้ำหนัก 340 กรัม มีพื้นที่ผิวภายในรูพรุนคาร์บอน 323,000 ตารางเมตร หรือเทียบเท่ากับ 45 สนามฟุตบอล****

nov21-home2-08.png


nov21-home2-09.png

nov21-home2-10.png

ได้รับการรับรองมาตรฐานในการกรองสารก่อให้เกิดภูมิแพ้จากสถาบัน Allergy UK ในประเทศอังกฤษ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะที่จะใช้กับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อากาศ

nov21-home2-11.png

ได้รับการรับรองประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง ควัน ละอองเกสรดอกไม้ ภายใต้มาตรฐานการทดสอบ ANSI/AHAM AC-1 จากสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือ AHAM

nov21-home2-12.png

ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. EPA และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา

nov21-home2-13.png

ได้รับการรับรองมาตรฐานของสถาบันวิจัยโรคภูมิแพ้ในยุโรป ซึ่งประสิทธิภาพด้านการกำจัดสิ่งปนเปื้อน กลิ่นไม่พึงประสงค์รวมถึงระดับเสียงและอุณหภูมิระหว่างการใช้งาน

nov21-home2-14.png

* มาตรฐานแผ่นกรอง HEPA ที่กำหนดโดย United States Department of Energy (DOE) จะต้องกรองสิ่งปนเปื้อนขนาด 0.3 ไมครอน ด้วยประสิทธิภาพอย่างน้อย 99.97%
** ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน EN1822 European HEPA ผลทดสอบแบบ Single Pass Efficiency
*** ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระด้วยวิธีการประเมินขนาดสิ่งปนเปื้อนด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์
**** สนามฟุตบอลมาตรฐานมีขนาดกว้าง 68 เมตร ยาว 105 เมตร